Политическа партия „Зелено движение“ приветства приетите промени в Конституцията на Република България като първа стъпка за отвоюване на завладяната държава

Подкрепяме разделянето на настоящия Висш съдебен съвет на два отделни съвета – съдийски ВСС и прокурорски ВПС, промяната в квотното разпределение във ВСС с мнозинство на съдиите избрани от съдии, намаляването на мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, премахването на текстовете за повторни мандати, отпадането на надзора за законност на главния прокурор … Continue reading Политическа партия „Зелено движение“ приветства приетите промени в Конституцията на Република България като първа стъпка за отвоюване на завладяната държава