Политическа партия „Зелено движение“ приветства приетите промени в Конституцията на Република България като първа стъпка за отвоюване на завладяната държава

Подкрепяме разделянето на настоящия Висш съдебен съвет на два отделни съвета – съдийски ВСС и прокурорски ВПС, промяната в квотното разпределение във ВСС с мнозинство на съдиите избрани от съдии, намаляването на мандата на главния прокурор от 7 на 5 години, премахването на текстовете за повторни мандати, отпадането на надзора за законност на главния прокурор върху всички прокурори и ограничаването на прокурорските функции извън наказателното правосъдие, засилването на парламентарния контрол над служебните правителства.

Изразяваме обаче своите опасения по текстовете, свързани с определянето на мнозинството от членовете на Висшия прокурорски съвет от парламента и избора на регулатори.

Подчертаваме, че и най-съвършеният Конституционен текст сам по себе си не е достатъчен, за да се случат реални промени. Необходими са още и реални усилия на тези, които ги претворяват в практиката. Ето защо „Зелено движение“ напомня, че съдебната власт страда от зависимости и конформизъм, резултат от десетилетия негативна и често напълно безпринципна кадрова селекция. Това е проблем, който няма да се реши с еднократния акт на промяната в Конституцията.

Оттук насетне предстои тежката задача за приемането на измененията в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, избор на членове на ВСС и ВПС, които да са независими и безпристрастни, както и избор на Председател на Върховния административен съд и на Главен прокурор. Смятаме, че именно реализацията на тези следващи действия ще бъде лакмусът дали декларираните намерения на политическите сили се покриват с техните целенасочени действия.

Като приветства разделянето на настоящия Висш съдебен съвет на два отделни съвета – съдийски и прокурорски – „Зелено движение“ дава своя кредит на доверие към засилването на съдийското самоуправление, заложено в реформирания съдебен съвет. Същевременно напомняме, че само по себе си то не е панацея и обръщаме внимание на лошите практики, които бяха проявявани до момента, включително последните избори за членове на ВСС, за които беше изнесена информация в медиите за организирано гласуване от сградата на ВАС, както и наличието на анти-селекция и клиентелизъм, поради което общественото внимание трябва да е насочено към начина, по който то ще се упражнява през следващите години. Изразяваме своето задоволство от изричното изключване на действащите прокурори и следователи от политическата квота на съдебния и прокурорския съвет. Смятаме, обаче, че мярката следваше да засегне и действащите съдии и определяме липсата на изрично изключване за тях като грешка.

Изминалите няколко години на политическа нестабилност показаха колко опасно за демократичния ред в Републиката може да бъде служебно правителство, действащо без работещ парламент и неносещо никаква политическа отговорност, поради това приветстваме новата конституционна уредба и в тази ѝ част. Напомняме обаче и за една възможна опасност – при подготовка за избори при действащ парламент, изкушението на народните представители, които са и кандидати за нов мандат, към краен популизъм може да бъде твърде голямо. Ето защо предлагаме да има принципно съгласие между политическите сили в такива моменти да не приемат бюджетни закони.

Изразяваме своите опасения от взетото решение изборът на членове на регулаторите и органите, избирани от Народното събрание, да бъде чрез мнозинство от две трети. Последните години показаха, че това е път към блокиране на органите и дългото продължаване на работата на членове с изтекъл мандат поради невъзможност за политически избор, което позволява патовата ситуация да бъде използвана за необосновани с обществения интерес партийни договорки.

Приветстваме разширяването на достъпа до Конституционния съд, чрез възможността всеки съд по искане на страна по делото или по своя инициатива да сезира Конституционния съд (съдебна конституционна жалба), като продължаваме да подкрепяме въвеждането на индивидуална конституционна жалба.

Ще участваме в разработването на промените в Закона за съдебната власт и ще наблюдаваме осъществяването на предстоящите избори, като се надяваме те да са в духа на мотивите на приетите промени в КРБ.

Заедно с положителната си оценка за конституционните промени, при горните предупреждения, обаче изразяваме и своето недоволство от отпадането на предложенията за по-ефективна защита на природата с конкретни текстове за особено ценни елементи на земята, която се опазва в чл. 21. Защитата на природата бе определена като „извън обхвата“ на по-добрата защита на основните права, докато ценността на науката, образованието и културата не срещна такова възражение и бе включена в промените. Ние сме дълбоко уверени, че конституционната закрила на горите, реките, пасищата, влажните зони и природния ландшафт е необходима за по-добрата защита на правата на здравето на хората и бъдещите поколения.

Конституционната гаранция на право на гражданите да живеят сред запазена природа е от съществено значение за цялостното благоденствие на българското общество и заявяваме, че като политическа сила ще продължим усилията си да я постигнем. Затова политическа партия „Зелено движение“ ще постави засилването на конституционната защита на правото на природа като свой приоритет и условие за подкрепа на следващите конституционни промени.

Становището е изработено от Работна група „Правосъдие“: Веселин Паскалев, Иван Велов, Калин Ангелов, Йордан Начев, Вера Стаевска и одобрено от Изпълнителния съвет на Зелено движение.