Васил Тодев – [#6897]

Васил Тодев

Народен представител

Васил работи за развитието на туризма, природоопазването, местното развитие и неформалното образование. Практикува постоянно професията на планински водач, която го отвежда до интересни места в България и по света.

През 2004 година участва в учредяването на сдружение “Байкария”, с чиято дейност е свързан професионално до настоящия момент.

През последните петнадесет години дейността му е свързана с редица инициативи и проекти, насочени към подобряване на условията за развитие на алтернативен туризъм в района на Родопите.

Участва многократно в доброволчески акции по почистване на планински и крайградски местности в Родопите и заема активна позиция за ограничаване на рудодoбива на територията на община Велинград.

 

 

Васил Тодев

избрана от 13 МИР – Пазарджик