Народни представители в 46 Народно събрание

Владислав Панев

избран от 24ти МИР – София

Зорница Стратиева

избрана от 14ти МИР – Перник

Албена Симеонова

избрана от 8ми МИР – Добрич

Борислав Сандов

избран от 25ти МИР – София

Представители в общинските съвети