Skip to content

Стани член!

 

При нас не е като при другите партии – ама съвсем различно си е направо. Ако решите да се включите в нашите кампании и да ни предложите помощта, времето и доброто си настроение – а това е всичко, което ни е нужно – заедно ще успеем да преодолеем мрачното статукво на медийния монопол, на опорните точки и на всичко порочно в обществената среда, което искаме да променим.

Ако се присъедините към Зелено движение, това ще бъде:

1. забавно;

2. интересно;

3. ще намерите нови съмишленици и приятели;

4. ще добиете опит в различни области; 

5. това може да бъде вашият стаж;

6. ще помогнете за политическата изява на зелената идея.

За да те приемем за член, попълни формуляра.

Плати членски внос

Съгласно Устава на ПП „Зелено движение“, Чл. 10, ал. 5, всеки член на „Зелено движение“ е длъжен да плаща индивидуален членски внос. Чл. 36, ал. 1, т. 1, регламентира месечния членски внос в размер на 3 лв. за студенти и пенсионери и 5 лв. за останалите членове.

Членският внос се дължи от месеца, в който лицето е станало член на партията.

Плащането на членския внос се извършва по няколко начина:

  • чрез банков превод
  • чрез PayPal
  • чрез ePay.bg
  • в брой на ковчежника на местната организация, в която членувате

Плати по банков път

Банкова сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено Движение

Наредителят на банковия превод трябва да е лицето, за което се плаща членският внос.

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща.

Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията.

Примери:

  • членски внос март – септември 2021, МО с. Брежани / членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище

 

Не се дължи такса за банков превод при внасяне на членския внос директно в каса на някой от клоновете на Прокредит Банк.

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща и трите имена на членуващия.

Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията.

Примери:

  • членски внос март – септември 2021, МО с. Брежани / членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище

 

Плати чрез ePay

Ако разполагате с банкова карта или микросметка, можете да платите членския си внос чрез системата на ePay.bg.

Клиентският идентификационен номер (КИН) на политическа партия „Зелено движение“ е:

2135004197

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща, както и името на членуващия.

Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията.

Примери:

  • членски внос март – септември 2021, МО с. Брежани / членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище