Skip to content

Стани член!

Какво ще стане, ако много зелени човечета се съберат в нужния момент? Хубава и весела компания!

Както си знаете, при нас не е като при другите партии – ама съвсем различно си е направо. Ако решите да се включите в нашите кампании и да ни предложите помощта, времето и доброто си настроение – а това е всичко, което ни е нужно – заедно ще успеем да преодолеем мрачното статукво на медийния монопол, на опорните точки и на всичко порочно в обществената среда, което искаме да променим.

Ако се присъедините към Зелено движение, това ще бъде:

1. забавно;

2. интересно;

3. ще намерите нови съмишленици и приятели;

4. ще добиете опит в различни области; 

5. това може да бъде вашият стаж;

6. ще помогнете за политическата изява на зелената идея.

Попълни формуляра и го изпрати на info@zelenodvizhenie.bg.

Плати членски внос

Съгласно Устава на ПП „Зелено движение“, Чл. 10, ал. 5, всеки член на „Зелено движение“ е длъжен да плаща индивидуален членски внос. Чл. 36, ал. 1, т. 1, регламентира месечния членски внос в размер на 3 лв. за студенти и пенсионери и 5 лв. за останалите членове.

Членският внос се дължи от месеца, в който лицето е станало член на партията.

Плащането на членския внос се извършва по няколко начина:

  • чрез банков превод
  • чрез PayPal
  • чрез ePay.bg
  • в брой на ковчежника на местната организация, в която членувате

Плати по банков път

Банкова сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено Движение

Наредителят на банковия превод трябва да е лицето, за което се плаща членският внос.

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща.

Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията.

Примери:

  • членски внос март – септември 2021, МО с. Брежани / членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище

 

Не се дължи такса за банков превод при внасяне на членския внос директно в каса на някой от клоновете на Прокредит Банк.

Плати чрез PayPal

Можете да платите членски внос от сайта на PayPal като натиснете бутона:

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща и трите имена на членуващия.

Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията.

Примери:

  • членски внос март – септември 2021, МО с. Брежани / членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище

 

Плати чрез ePay

Ако разполагате с банкова карта или микросметка, можете да платите членския си внос чрез системата на ePay.bg.

Клиентският идентификационен номер (КИН) на политическа партия „Зелено движение“ е:

2135004197

За основание на плащане задължително се пише „членски внос“ и се посочва периода, за който се плаща, както и името на членуващия.

Ако членувате в местна организация, посочвате и нейното име. Така част от членския внос ще се преведе в касата на местната организация. В противен случай целият членски внос се превежда в касата на централата на партията.

Примери:

  • членски внос март – септември 2021, МО с. Брежани / членски внос за 5 месеца
  • членски внос за една година, МО Оборище