Skip to content

Финансиране

Към момента на разпускане на 46 НС, ПП “Зелено движение” получава държавна субсидия за своята дейност. Финансираме се също така и от членски внос и дарения на наши членове и симпатизанти.

Работата на доброволци и симпатизанти винаги е в пъти по-ползотворна, ако бъде подкрепяна професионално. Това е и нашата цел – да изградим организация, която да умножава усилията на много от нас. Затова имаме нужда и сме благодарни на всеки, който реши да ни подкрепи финансово.

Средства са ни нужни най-вече за следните приоритетни цели:

    • Професионални сътрудници, които да помогнат нашите идеи и усилия да имат по-голям ефект
  •  
    • Провеждане на местни и национални кампании – медийна работа, отпечатване на материали, срещи по места предизборни кампании

 

Можете да изберете кой тип от разходите искате да покрие вашето дарение.

Дарения по банков път

Дарителска сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено Движение

И в двата случая, молим в поле “основание” посочвайте вашето ЕГН и освен ако не сте редовен член,  ни дръжте в течение с промените в контактната си информация – в този случай и трите Ви имена ще са достатъчни. Тази информация се изисква по закон от Сметната плата. Ако не разполагаме с нея, няма да можем да използваме вашето дарение.

Aко общият размер на дарението ви като физическо лице надхвърля размера на минималната работна заплата (650 лв.), попълнете и ни изпратете сканирана декларация за произхода на дарените средства на имейл: info@zelenodvizhenie.bg. Оригиналът задължително трябва да бъде изпратен по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2.

Тази информация ни е необходима, за да спазим изискванията на Сметната палата за публичността на дарителите, както и на Закона за политическите партии, според който партиите не могат да получават анонимни дарения. Ако не ни изпратите тази информация, няма да можем да използваме направеното дарение.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават:
1. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) анонимни дарения под каквато и да е форма; (ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501352)