Финансиране

Зелено движение има нужда от вашата помощ!

Политическа партия „Зелено движение” набира средства за участието си в изборите за Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

За чиста природа и честна политика можете да направите дарение по следните начини:

С превод по сметка BG68PRCB92301026238121 в Прокредит Банк, титуляр на сметката е ПП „Зелено движение”;

Чрез еPay – клиентският идентификационен номер (КИН) на ПП „Зелено движение“ е  2135004197;

Дарения с карта

Дарения по банков път

Дарителска сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено движение

Дарения чрез ePay

Ако разполагате с банкова карта или микросметка, можете да дарите или да платите членския си внос чрез системата на ePay.bg.

Клиентският идентификационен номер (КИН) на политическа партия „Зелено движение“ е:

2135004197

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО по закон трябва да получим Вашите три имена, ЕГН и адрес, затова ги добавете в основанията за превода. Анонимните дарения за партии не се позволени, така че ако нямаме Вашите пълни данни, ще трябва да върнем превода.

Aко общият размер на дарението ви като физическо лице надхвърля размера на минималната работна заплата, по закон се налага да попълните и да ни изпратете сканирана декларация за произхода на дарените средства на info@zelenodvizhenie.bg.

 

Оригиналът задължително трябва да бъде изпратен по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1142, ул. Любен Каравелов № 24.

 

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.): Политическите партии не могат да получават:
1. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) анонимни дарения под каквато и да е форма; (ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ)