Политика за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

(ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

Тази Декларация за поверителност определя как ние, ПП „Зелено движение”, събираме, съхраняваме и използваме информация за Вас, когато използвате или взаимодействате с уебсайта ни, www.zelenodvizhenie.bg (нашият уебсайт) и къде по друг начин получаваме или събираме информация за Вас.

РЕЗЮМЕ

Този раздел обобщава как получаваме, съхраняваме и използваме информация за Вас. Тя е предназначена само за общ преглед и трябва да се чете във връзка със съответните пълни раздели на тази Политика за защита на личните данни.

Администратор на данни – ПП „Зелено движение”.

Длъжностно лице по защита на данните – организационният секретар на партията.

Как събираме или получаваме информация за Вас:

 • когато ни я предоставите (например, като се свържете с нас чрез чат, имейл или форма за контакт, като направите дарение, като се регистрирате като доброволец, като се регистрирате като член, като се регистрирате като граждански активист, като подпишете петиция);
 • от използването на нашия уебсайт, като използваме „бисквитки“.

Информация, която събираме: имена, данни за връзка, информация за плащане, ЕГН, постоянен адрес, IP адрес, информация от бисквитки, информация за Вашия компютър или устройство (например тип устройство и браузър), информация за начина, по който използвате нашия уеб сайт, времето, когато преглеждате нашия уебсайт и на какво сте кликнали, географското местоположение, откъдето сте посетили уебсайта ни (въз основа на Вашия IP адрес).

Как използваме данните Ви: Използваме информацията, предоставена от Вас за водене на регистър на членовете и гражданските активисти съответно на национално и местно ниво, в т.ч. промяна на детайли по членство (смяна на местна организация, отказ от членство, промяна на адрес, промяна на телефон и др.); въвеждане и проверка за платен членски внос; проверка на членски внос в банкова сметка на местна организация; изпращане на седмичен бюлетин; изпращане на покани за събрания; организиране на предизборни кампании; подписки – съгласно изискванията на Изборния кодекс и на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; регистрация на кандидати за избор за органи на публична власт; регистрация на застъпници; упълномощаване и регистрация на представители на политическата партия по смисъла на Изборния кодекс; регистрация на дарителите; счетоводство и ТРЗ за служителите; участие в излъчвания на живо; обмен на контактни данни между партньори в политически обединения; разширяване на аудиторията и подкрепата чрез анализ на съществуващи членове; обработване на данни за контакт за участие в тематични работни групи.

Разкриване на вашата информация на трети страни: само доколкото е необходимо за нашата дейност и задължения като политическа партия: на контролиращи и други държавни и общински органи (напр. НАП, Сметна палата, ГРАО, ЦИК, общинска администрация) и за изпълнение на договор, който сключваме с Вас.

Продаваме ли информацията Ви на трети лица – Не

Колко дълго ще запазим информацията Ви: за не повече от необходимото, като вземем предвид всички правни задължения, които имаме (напр. за поддържане на записи за данъчни цели), всяко друго правно основание, която имаме за използване на Вашата информация (например Вашето съгласие, нашите законни интереси и дейности като политическа партия и спазването на законово задължение, приложимо спрямо нас). За конкретни периоди на запазване във връзка с определена информация, която събираме от Вас, моля, вижте раздела, озаглавен „Колко дълго ще пазим данните Ви“.

Как осигуряваме защита на Вашата информация: използване на подходящи технически и организационни мерки, като например: само оторизирани лица имат право на достъп до системите; използване на силни пароли; използване на двуфакторна автентикация, където това е приложимо; използване единствено на криптирана комуникация с информационните системи; използване на хостинг доставчик, чиито операции са в съответствие с изискванията на Регламента; инструкции и обучения на председатели на местни организации, членове на ИС и НС за защита на данните; допълване на декларациите за доброволци при събиране на подписи за съответствие с Регламента; унищожаване на документи на хартия, в случай, че е отпаднала нуждата от тяхното съхранение; определяне на периода за съхранение на данни.

Използване на „бисквитки“: използваме „бисквитки“ за събиране и анализиране на информация. Информацията, до която имаме достъп, не е персонализирана и не може да ви идентифицира.

Прехвърлянето на Вашата информация извън Европейското икономическо пространство: стремим се да не прехвърляме данни извън ЕИП. При определени обстоятелства, в зависимост от политиките на доставчиците, може Вашата информация да бъде прехвърлена извън Европейското икономическо пространство (напр. Facebook Pixel, Google Analytics). Ако това се случи, гарантираме наличието на подходящи гаранции, напр. третите страни, които използваме, които предават информацията Ви извън Европейското икономическо пространство, са се самоопределили като съвместими с Регламента.

Използване на автоматизирано вземане на решения и профилиране: ние не използваме автоматизирано вземане на решения и/или профилиране.

Вашите права във връзка с Вашите данни:

 • да имате достъп до информацията си и да получавате информация за нейната употреба;
 • да коригирате и / или допълните своята информация;
 • да изтриете информацията си;
 • да ограничите използването на Вашата информация;
 • да получавате информацията си в преносим формат;
 • да възразявате срещу използването на Вашата информация;
 • да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата информация;
 • да подадете жалба до надзорен орган.

Чувствителни лични данни: ние като политическа партия чрез членуването или регистрирането ви като граждански активист събираме информация за политическите Ви възгледи, което се класифицира като специална категория лични данни. Обработването е на основание чл.9, пар.2, б.(г) от Регламента, а именно: обработването се извършва при подходящи гаранции в хода на законните дейности на организация с политическа цел, при условие, че обработването е свързано единствено с членовете или бившите членове на организацията ни или с лица, които поддържат редовни контакти с нас във връзка с целите ни (граждански активисти) и личните данни не се разкриват без съгласието на субекта на данните. Други чувствителни данни не събираме.. Моля, не изпращайте други чувствителни лични данни за Вас към нас.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

Администратор на данни е ПП „Зелено движение” с ЕИК: 175640588 и адрес гр. София, бул. „Сливница“ 257. Можете да се свържете с администратора на данни, като ни пишете на следния адрес гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 24 или изпратите имейл до info@zelenodvizhenie.bg.

Ако имате някакви въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Електронна поща

Когато ни изпращате имейл, ние събираме Вашия имейл адрес и всяка друга информация, която предоставяте в този имейл (като вашето име, телефонен номер и друга информация, предоставена от вас).

Цел на обработването: за да отговорим на изисканото от Вас в изпратения мейл.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: отговаряне на запитванията и съобщенията, които получаваме, и водене на записи за кореспонденцията.

Форма за контакти

Когато се свържете с нас чрез нашия формуляр за контакт (включително чат), събираме име, имейл адрес, телефон. Също така събираме всяка друга информация, която ни предоставяте, когато попълвате формуляра за връзка. Ако не предоставите задължителната информация, изисквана от нашия формуляр за контакт, няма да можете да изпратите формуляра за връзка и няма да получите отговор на Вашето запитване.

Цел на обработването: за да отговорим на изисканото от Вас чрез формата за контакти.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: отговаряне на запитванията и съобщенията, които получаваме, и водене на записи за кореспонденцията.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, КОГАТО ВЗАИМОДЕЙСТВАТЕ С НАШИЯ УЕБСАЙТ

Е-бюлетин

Когато се регистрирате за нашия електронен бюлетин на нашия уебсайт, като въведете името и имейл адреса си и кликнете върху „Записване” събираме предоставените от Вас име и имейл адрес.

Цел на обработването: за да Ви държим информирани за всякаква актуална информация, свързана с дейността ни.

Правно основание за обработка: Вашето съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент за защита на данните).

Съгласие: давате съгласието си да Ви изпращаме нашия електронен бюлетин, като се регистрирате, за да го получите, като използвате стъпките, описани по-горе.

Винаги може да оттеглите даденото съгласие, като последвате линка в края на всеки бюлетин, който получавате от нас. В такъв случай Вашите данни, получени от нас на основание съгласието Ви за тази цел, ще бъдат изтрити.

Дарения

Когато извършвате дарения, използвайки метод за плащане, поставен на уебсайта ни (PayPal, Epay, банкова карта), събираме следната информация: име, ЕГН, постоянен адрес, имейл адрес. Не обработваме картови данни.

Цел на обработването: имена, ЕГН и постоянен адрес обработваме за изпълнение на законовото ни задължение по Закон за политическите партии и Изборния кодекс за предоставяне на информация за събрани дарения и за дарителите (анонимни дарения не са разрешени, както и дарения от юридически лица). Имейл адрес използваме, за да се свържем с Вас с цел при определени обстоятелства да изискваме декларации от Ваша страна, съобразно законовите разпоредби.

Правно основание за обработването: спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на данни – политическа партия (член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните).

Законово задължение: деклариране на събраните дарения и списък на дарителите пред Сметна палата, счетоводна отчетност, изпълнение на задължения за отчетност по данъчното законодателство.

Декларация за членство

Когато подадете декларация за членство чрез нашия уебсайт, събираме следната информация: имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес, Вашето образование, професия, предходни членства в политически партии и НПО.

Цел на обработването: обработването на данните, които са задължителни съобразно ЗПП (имена, ЕГН, адрес) е за целите на спазване на законовите изисквания. Телефон и имейл адрес използваме, за да се свържем с Вас като член на организацията, когато се появи необходимост от това. Допълнителните данни като образование, професия, предходни членства в политически партии е информация, която ни е необходима за регистриране на съответствие с изискванията на Устава ни, както и за легитимния ни интерес от развиването на организацията ни чрез експертността на членовете й.

Правно основание: спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас като администратор на данни – политическа партия (член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните).

Законово задължение: изискуема информация по ЗПП.

Правно основание: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законен интерес: спазване изискванията на Устава на ПП „Зелено движение” и развиване на организацията.

Регистриране като доброволец

Когато подадете заявление за регистриране като доброволец, събираме следната информация: имена, телефон и имейл адрес.

Цел на обработването: обработването на данните е с цел идентифицирането Ви като доброволец на организацията ни. Телефон и имейл адрес използваме, за да се свържем с Вас като доброволец, когато се появи необходимост от вашата помощ като такъв (например за инициативи на организацията ни, застъпничество по ИК, предоставяне на помощ съобразно експертизата Ви и др.).

Правно основание: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законен интерес: развиване на организацията.

Имате право на възражение срещу обработването на данните ви по смисъла на чл. 21, пар. 1 от Регламента (виж повече подробности в Раздел „Вашите права във връзка с Вашите данни”)

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние разкриваме Вашата информация на други трети страни при определени обстоятелства, както е посочено по-долу.

Предоставяне на информация на трети страни като Google Inc., Facebook Google и Facebook събират информация чрез използването на анализ на нашия уебсайт. За да научите повече за това, каква информация събира Google и Facebook, как се използва тази информация моля, вижте следната страница: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: изпълнение на нашите договорни задължения към Google и Facebook.

Споделяме данните Ви с трети страни, които са свързани дейността ни като политическа партия, само когато е необходимо. Тези трети страни включват нашите счетоводители, съветници, членове на Изпълнителен съвет, членове на Национална контролна комисия, председатели на местни организации, доброволци след преминат инструктаж.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: ефективно управление на дейността ни.

Разкриване и използване на вашата информация по правни причини

Ако подозираме, че е имало престъпно или потенциално престъпно поведение, при определени обстоятелства ще трябва да се свържем с подходящ орган, като например полицията. Това може да се случи например, ако подозираме наличието на измама или престъпление в кибернетичното пространство или ако получим заплахи или злонамерени комуникации към нас или към трети страни.

По принцип ще трябва да обработим информацията Ви само за тази цел, ако сте били замесени или засегнати от подобен инцидент по някакъв начин.

Правно основание за обработка: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: предотвратяване на престъпления или предполагаеми престъпни дейности (като измами).

Във връзка с правен или потенциален съдебен спор или производство

Mоже да се наложи да използваме Вашите данни, ако участваме в спор с Вас или трета страна, например, за разрешаване на спора или като част от каквото и да е медиация, арбитраж или съдебно решение или подобен процес.

Правно основание за обработката: нашите законни интереси (член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните).

Законни интереси: разрешаване на спорове и потенциални спорове.

Ние ще използваме и обработваме вашата информация, за да спазим правните си задължения. Например, може да се наложи да разкрием информацията Ви по съдебен ред при извършвана проверка от надлежен контролен орган.

Правно основание за обработката: спазване на законово задължение (член 6, параграф 1, буква в) от Общия регламент за защита на данните).

Законово задължение: законови задължения за разкриване на информация, която е част от законите на Р.България.

КОЛКО ДЪЛГО ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ДАННИТЕ ВИ

Този раздел определя колко дълго ще запазим информацията Ви. Посочваме конкретни периоди на съхранение, когато е възможно. Когато това не е възможно, излагаме критериите, които използваме за определяне на периода на задържане.

Срокове

Кореспонденция и запитвания: когато направите запитване или кореспондирате с нас по някаква причина, независимо дали по електронна поща или чрез нашата форма за контакт/чат, ще запазим информацията ви толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорим на Вашето запитване и за 6 месеца, след което ще изтрием Вашата информация.

Електронен бюлетин: запазваме информацията, която сте използвали, за да се регистрирате за нашия електронен бюлетин, докато останете абонирани (т.е. не се откажете от абонамента чрез оттегляне на съгласието Ви).

Данните ви като граждански активист или доброволец – при възражение от Ваша страна на основание чл.21, пар.1 от Регламента прекратяваме обработването, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите права, интереси и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Данните Ви като член на ПП „Зелено движение” – данните ви се обработват, докато трае членството Ви в нашата организация и за една година от прекратяване на членството Ви с цел доказване на членствени правоотношения към момент в миналото и наличие на законосъобразност на взети решения, наличие на кворум и др.

Критерии за определяне на периодите на задържане:

При всички други обстоятелства ние ще запазим информацията Ви за не повече от необходимото, като вземем предвид следното:

 • цел (и) и използване на вашата информация както сега, така и в бъдеще (например дали е необходимо да продължим да съхраняваме тази информация, за да продължим да изпълняваме задълженията си по договор с Вас или да се свързваме с Вас в бъдеще);
 • дали имаме някакво правно задължение да продължаваме да обработваме Вашата информация (като всякакви задължения за съхранение на данни, наложени от съответния закон или нормативен акт);
 • дали имаме правно основание да продължим да обработваме Вашата информация (например Вашето съгласие);
 • колко ценна е Вашата информация (както сега, така и в бъдеще);
 • всички съответни приети практики за това колко дълго трябва да се запази информацията;
 • нивата на риска от продължаване съхраняването на информацията;

всякакви относими обстоятелства (като естеството и състоянието на отношенията ни с Вас).

КАК ОПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

В информационната инфраструктура на ПП „Зелено движение” се използват следните технически и организационни мерки за защита на данните:

 • контрол на достъпа – само оторизирани лица имат право на достъп до системите;
 • използване на силни пароли;
 • използване на двуфакторна автентикация, където това е приложимо;
 • инструкции и обучения на председатели на местни структури, членове на ИС и НС за защита на данните;
 • допълване на декларациите за доброволци при събиране на подписи за съответствие с Регламента;
 • унищожаване на документи на хартия, в случай, че е отпаднала нуждата от тяхното съхранение;
 • определяне на възможно най-кратък срок за съхранение на данни, съгласно предходния раздел.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ДАННИ

Имате следните права във връзка с вашата информация, които можете да упражнявате, като изпратите имейл на info@zelenodvizhenie.bg:

 • да поискате достъп до Вашите данни и информация, свързана с използването и обработката на вашите данни. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но си запазваме правото да наложим административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията;
 • да поискате корекция или допълване на Вашите данни;
 • да поискате изтриване (правото „да бъдеш забравен”) Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

ПП „Зелено движение” не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Да поискате да ограничим използването на вашите данни при следните обстоятелства:

 • ако възразите срещу обработването основано на легитимния ни интерес, ще ограничим обработването на данните, докато се чака резултатът от проверката дали законните ни основания имат преимущество пред Вашите интереси;
 • ако претендирате, че Вашите данни са неточни, трябва да ограничим обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни;
 • ако обработването е неправомерно, можете да не искате изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им.

Да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат (например csv файл) и правото да прехвърлите тази информация на друг администратор на данни (включително администратор на данни от трети страни);

 • да възразявате срещу обработването на Вашата информация за определени цели.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, извършвано въз основа на легитимния ни интерес. ПП „Зелено движение” няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

Право да възразите срещу директния маркетинг:

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения. Можете да възразите срещу директния маркетинг по следните начини:

 • като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел;
 • като изпратите възражение до нас на info@zelenodvizhenie.bg.

При възражение срещу директния маркетинг, събраните данни за целите на директния маркетинг се изтриват.

Да оттеглите Вашето съгласие за използването на Вашата информация по всяко време, когато разчитаме на Вашето съгласие,за да използваме или обработваме тази информация.

Моля, имайте предвид, че при оттегляне на Вашето съгласие, това няма да засегне законосъобразността на използването и обработката на Вашите данни въз основа на Вашето съгласие преди момента, в който сте оттеглили съгласието си.

В съответствие с член 77 от общия регламент за защита на данните Вие също имате право да подадете жалба до надзорен орган.

Надзорен орган

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 02/91-53-518

имейл: kzld@cpdp.bg

уеб сайт: www.cpdp.bg

Когато поискате достъп до Вашата информация, ние сме задължени по закон да използваме всички разумни мерки, за да удостоверим самоличността Ви, преди да го направим. Тези мерки са предназначени да защитят вашата информация и да намалят риска от измами с идентичност, кражба на самоличност или общ неоторизиран достъп до вашата информация.

Как потвърждаваме самоличността Ви: когато разполагаме с подходяща информация за Вас, ние ще се опитаме да потвърдим самоличността Ви чрез тази информация.Ако не е възможно да Ви идентифицираме от такава информация или ако нямаме достатъчно информация за Вас, може да изискаме оригинални или заверени копия на определена документация, за да можем да потвърдим самоличността Ви, преди да можем да Ви предоставим достъп до Вашата информация.

В 30-дневен срок ще се произнесем по Вашето искане за упражняване на което и да е право.

ПРОМЕНИ В НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Понякога актуализираме и изменяме нашата декларация за поверителност.

Незначителни промени в нашата декларация за поверителност:

Когато правим незначителни промени в декларацията ни за поверителност, ние ще актуализираме декларацията ни за поверителност с нова дата на влизане в сила. Обработката на Вашата информация ще се ръководи от практиките, посочени в тази нова версия на декларацията за поверителност от считано от датата на влизане в сила.

Големи промени в нашата декларация за поверителност или целите, за които обработваме вашата информация:

Когато правим значителни промени в нашата декларация за поверителност, или се опитваме да използваме Вашата информация за нова цел или за друга цел, различна от тази, за която първоначално сме я събрали, ние ще Ви уведомим по електронната поща (където е възможно) или като публикуваме известие на нашия уебсайт.

Ние ще Ви предоставим информацията за въпросната промяна и целта и всяка друга подходяща информация, преди да използваме Вашата информация за тази нова цел.

Винаги, когато се изисква, ще получим Вашето предварително съгласие, преди да използваме Вашата информация за цел, която е различна от целите, за които първоначално сме я събрали.

ЗАЩИТА ДАННИТЕ НА ДЕЦАТА

Предвид естеството на дейността ни – политическа, не събираме данни на лица под 18-год. възраст. Възможно е да получим информация, отнасяща се до лица на възраст под 18 години, поради измама или измама на трета страна. Ако сме уведомени за това, веднага щом потвърдим информацията, ние, когато това се изисква от закона, незабавно ще опитаме да получим съответното съгласие на родителя да използваме тази информация или, ако не сме в състояние да получим такова съгласие от страна на родителите, ние ще заличим информацията от нашите сървъри. Ако искате да ни уведомите за получаването на информация за лица на възраст под 18 години, моля, изпратете имейл до info@zelenodvizhenie.bg.

Доколкото не можем да възпрепятстваме лица под 18-годишна възраст да разглеждат уебсайта ни, тези деца не могат да използват или да се регистрират за услугите, предлагани на Сайта без разрешение от родителите. Силно насърчаваме родителите и настойниците да упражняват надзор върху дейността на всички лица на възраст под 18 години при използването на интернет.