Стани доброволец!

Какво ще стане, ако много зелени човечета се съберат в нужния момент? Хубава и весела компания!

Както си знаете, при нас не е като при другите партии – ама съвсем различно си е направо. Ако решите да се включите в нашите кампании и да ни предложите помощта, времето и доброто си настроение – а това е всичко, което ни е нужно – заедно ще успеем да преодолеем мрачното статукво на медийния монопол, на опорните точки и на всичко порочно в обществената среда, което искаме да променим.

Ако се присъедините към екипа на ПП “Зелено движение”, ще бъде:
1. забавно;
2. интересно;
3. ще намерите нови съмишленици и приятели;
4. ще добиете опит в различни области;
5. това може да бъде вашият стаж; 6. ще помогнете за политическата изява на зелената идея.

Нужни са ни:
– доброволци за зелените щандове
– жива сила за улични акции и събития
– музиканти, художници, всякакъв артистичен свят
– дизайнери (графични, уеб и всякакви)
– онлайн редактори и редактори на печатни материали
– ИТ – уеб девелопъри, програмисти, оптимизатори
– точно ТИ

Пиши ни на info@zelenodvizhenie.bg, споделяйки къде живееш и от какво се интересуваш и ние ще се свържем с теб!

Направи дарение

Ако не успеете да се включите пряко в дейностите, от дистанция също можете да направите много:

– Убедете приятелите си да подкрепят инициативите на
ПП “Зелено движение”! Информацията е най-голямата сила в днешния свят. Имаме нужда от повече гласове, които да говорят за проблемите, свързани с околната среда и за решенията, насочени към едно устойчиво развитие на обществото. Бъдете нашия глас сред своите приятели и разпространявайте широко информация за подписките и кампаниите на ПП “Зелено движение”!

– Направете дарение в подкрепа на ПП “Зелено движение”! Имаме нужда от финансови средства за провеждане на много от нашите дейности: събиране на информация по случаи на нарушения на екологичното законодателство, провеждане на медийни кампании по различни теми, свързани със защита на околната среда и правата на човека, осигуряване на правна помощ по съдебни дела с екологична насоченост.

Дарения по банков път

Дарителска сметка

BG68PRCB92301026238121

Титуляр на сметката е ПП Зелено Движение

И в двата случая, молим в поле “основание” посочвайте вашето ЕГН и освен ако не сте редовен член,  ни дръжте в течение с промените в контактната си информация – в този случай и трите Ви имена ще са достатъчни. Тази информация се изисква по закон от Сметната плата. Ако не разполагаме с нея, няма да можем да използваме вашето дарение.

Aко общият размер на дарението ви като физическо лице надхвърля размера на минималната работна заплата (650 лв.), попълнете и ни изпратете сканирана декларация за произхода на дарените средства на имейл: info@zelenodvizhenie.bg. Оригиналът задължително трябва да бъде изпратен по пощата на адрес: гр. София, п.к. 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2.

Тази информация ни е необходима, за да спазим изискванията на Сметната палата за публичността на дарителите, както и на Закона за политическите партии, според който партиите не могат да получават анонимни дарения. Ако не ни изпратите тази информация, няма да можем да използваме направеното дарение.

Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават:
1. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) анонимни дарения под каквато и да е форма; (ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135501352)