Ръководство

Изпълнителен съвет

в оставка

Борислав Сандов

Съпредседател

Стефан Ламбрев

Организационен секретар

Георги Стефанов

Надежда Бобчева

Владислав Панев

Съпредседател

Димитър Димитров

Координатор местни организации

Добромира Костова

Христо Алмаджиев

Контролен съвет

адв. Иван Велов

Съпредседател

Димитър Стоименов

Ивайло Попов

Съпредседател

Милена Найденова

Национален съвет

Албена Симеонова

Георги Велев

Деян Пейчев

Зарица Динкова

Константин Иванов

Никола Йорданов

Росен Богомилов

Тома Белев

Христо Христов

Анна Димитрова

Даниела Божинова

Димитър Димитров

Иван Калчев

Момчил Даскалов

Петър Василев

Стоян Йотов

Христо Георгиев