Започва изпълнението на 180 младежки инициативи за по-добра околна среда

Започва изпълнението на 180 инициативи по Програмата на Министерството на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, която беше обявена през месец юни.

Дейностите бяха предложени от граждански организации, читалища, училищни настоятелства, младежки мрежи и природозащитни сдружения от страната и се изпълняват съвместно с 23-те регионални структури на МОСВ – Регионалните инспекции по околна среда и води, Дирекциите на националните паркове, Басейновите дирекции и Изпълнителната агенция по околна среда. 

Сред предстоящите инициативи са такива, в които ученици ще обучават възрастни как да намалят въглеродния си отпечатък, деца ще инсталират мини компостиращи инсталации в училищни дворове, ще се организират обучителни посещения на младежи в пречиствателни станции, сепариращи инсталации и депа за битови отпадъци. Специалисти ще обучават млади изследователи за нови модели и технологии по мониторинг на промяната в климата, ще се обследват бреговете на Марица, ще се почистват притоци на Дунав и Струма. Ще се търсят локални решения на проблема с безводието в Северозапада, младежи ще подпомагат жителите на най-засегнатите райони да прилагат методи за адаптация към климатичните промени.

„Ресурсът на регионалните структури на МОСВ ще се използва за повишаване на културата по опазване на околната среда, паралелно с контролната дейност. С програмата свързваме експертизата с идеите на стотици граждански организации, читалища и младежки клубове, които имат опит за работа с млади хора. Искаме да създадем основа за сътрудничество и още съвместни инициативи между регионалните органи на МОСВ и гражданското общество занапред“, каза министърът на околната среда и водите Борислав Сандов при оценяването на идеите. 

“Нестандартното мислене, креативността и лекотата, с която младежите подхождат към предизвикателствата, са източник на по-добри и практични решения. Новото поколение реагира по-смело на промените, а решенията на много от настоящите предизвикателства изискват именно гъвкавост, креативност и готовност за промяна”, смята Христо Панчев, съветник по климатични политики в кабинета на вицепремиера Борислав Сандов и един от инициаторите на програмата. Според него от полза е всяко усилие да се привлекат повече млади хора в дейностите по опазване на природата.

Общият бюджет на инициативите по програмата е почти 850 хил. лева.

Списък на дейностите, които ще бъдат осъществени по Програма „Младежи за околна среда“.