За зелен релсов транспорт в Пловдив

  • Защо всеки европейски град има регионални влакове, а Пловдив няма?
  • Как да пътуват пловдивчани до работните си места в икономическите зони?
  • Как да се справим с тежките задръствания в Пловдив и периферията, които допринасят за влошаване на качеството на атмосферния въздух и причиняват стрес на всички участници в движението?
  • Обръща ли се достатъчно внимание на ежедневно пътуващите както от Община Пловдив, така и от БДЖ

На всичките тези въпроси ние от Зелено движение в Пловдив не намираме адекватни отговори и затова предприехме действия. Наскоро подадохме в БДЖ (с копие до Община Пловдив) становище по проекта на “График за движение на влаковете (ГДВ) за 2021 год.”, чрез нашия общински съветник в града Добромира Костова. Идеята ни беше, че всички в Пловдив и околностите му се нуждаят от по-адекватно разписание.

Защо ни е това по-адекватно разписание? Защото за нас е най-важно наличието на влакове, удобни за работещи и ежедневно пътуващите.

Железопътният транспорт е най-екологичната и най-икономичната форма на обществен транспорт, с най-нисък въглероден отпечатък. Приоритизирането на работещите и ежедневно пътуващите ще даде огромна полза за околната среда и качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за генерално подобряване на качеството на живот по следните причини:

  • намалява използването на автомобили от ежедневно пътуващите от и до работното място;
  • намалява запрашаването от МПС, задръстванията и отделяните газове като всичко азотен диоксид (NO2) и ФПЧ;
  • намалява се трафика и задръстванията на основни пътни артерии;

На прикачените карти ще видите предложението ни към БДЖ за създаването на адекватни регионални линии за достъп до ключови точки на града от всяко предприятие в околността.


Надяваме се догодина пловдивчани да дишаме по-чист въздух.