Конституционен съд


Наскоро Конституционният съд на Република България поиска становище от Светия Синод по повод на особено дискутираното напоследък понятие „пол“, с която дума в българския език се означават различни биологични, социални и антропологически характеристики на човешката идентичност.

Като оставяме настрана терминологичния спор, питаме се дали по същия начин КС се е обърнал за консултация към психолози и психотерапевти, социолози, антрополози или юристи, запознати с европейските и световни правни рамки по въпроса. Господа конституционните съдии би трябвало да са най-добре запознати с факта, че по Конституция България е светска държава.

Ние от Зелено движение уважаваме религиозните възгледи на всички граждани, стига да не накърняват правата на другите и да не са в нарушение на закона. Уважаваме включително избора на вярващите хора да живеят в традиционен брак и да приемат православното виждане за пола и сексуалността, изразени в позицията на Синода.

Но заставаме категорично зад светския характер на държавата ни и правото на самоопределение и свободен избор за всеки, вярващ или не, независимо от пол и сексуалност. Смесването на светска и духовна власт и използването на Църквата като параван за дадено становище на светските съдебни органи е вредно както за държавата, така и за духовността. Призоваваме, както пише в Библията, да оставим кесаревото на кесаря, а Божието – Богу. Или, по думите на Апостола на нашата светска република: „Свобода – и всекиму своето“.