Отчет на Зорница Стратиева, народен представител от 14-ти МИР Перник

Зорница Стратиева, народен представител от Демократична България – Перник / Зелено движение в Перник, публикува отчет за свършената от нея работа по време на мандата на 47-ото Народно събрание от 18 декември 2021 до 01 август 2022 г. Споделяме го без редакция:

Скъпи съграждани,

Като избрана да ви представлявам и в 47-ото НС ви информирам за отчета на дейността и работата, която свърших в Парламента, за краткото и динамично за България време, в което той действаше. За периода на съществуване НС проведе 98 заседания, в които приехме 84 закона.

Парламентарен контрол:

От януари месец с помощта на моите сътрудници успях да задам около 80 въпроса, в пленарна зала или писмени, по време на парламентарния контрол в Народното събрание. Въпросите ми бяха свързани с проблеми, споделяни от гражданите по време на приемните ми дни (всеки понеделник редувах Перник, Радомир, Ковачевци, Трън, Брезник и Земен), с жп-свързаността между Перник и София, с околната среда, с работата на ТЕЦ Перник, бракониерските дейности и нарушенията в защитените територии и други. В резултат на питанията излезе доста скандална информация, бяха образувани проверки и получихме обещания за спиране на порочни практики. Бях категорично един от най-активните депутати в парламентарния контрол над министрите (без да броим едни конкретни 2-ма депутата ГЕРБ и ДПС, понеже задаваха един и същ въпрос по 200 пъти с цел затрудняване работата на Парламента и да загубят времето на министър Бойко Рашков). Имаше развитие по десетки от моите питания и въпроси до министри, а това си заслужава отделен отчет и няма място тук. Повече информация за всички въпроси и питания, които зададох с помощта на моите сътрудници може да видите тук: https://www.parliament.bg/bg/MP/3607 (кликнете на “Парламентарен контрол”).

Законопроекти:

За приемането на един качествен законопроект, с всичките му промени в комисии, обществени обсъждания, становища до комисиите от заинтересовани групи, отнема повече от 6 месеца. За съжаление работата на парламента беше разфокусирана в декларации, интриги, почивки, разтягане на времето и дребно заяждане.

Вносител съм на 13 законопроекта заедно с колеги от Демократична България, Продължаваме промяната, ИТН и БСП. https://www.parliament.bg/bg/MP/3607 (кликнете на “Законопроекти”).

От тях 3 законопроекта са по моя инициатива (съотв. изготвени от мен и моя екип), поради което съм се подписала на първо или второ място сред вносителите. Това са:

– ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) за забрана отглеждането на животни за ценни кожи – или забрана на фермите за норки;

– ЗИД на Закона за водите (ЗВ) за забрана на горски сечи и намеси във вододайните зони (санитарно-охранителни зони по ЗВ);

– ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) за създаване хармонизиране на “групи земеделски производители” и възможност те да бъдат субсидирани – като мярка за подпомагане на дребните земеделци, така неглижирани у нас в последните години (по идея на Албена Симеонова от Зелено движение).

Подкрепих промени в Закона за горите по инициатива на н.п. Александър Дунчев от ПП – целта бе да внесем яснота в някои термини, да запушим някои “дупки” и да изкараме Изпълнителната агенция по горите от Министерство на земеделието, като я направим самостоятелна Държавна агенция по горите към МС. Това преструктуриране бе заложено в Коалиционното споразумение на 4-те партии от м. декември 2021 г., но за съжаление никой не го подкрепи, освен мен.

Подкрепих промени в Наказателния кодекс на н.п. Цветелина Симеонова-Заркин от ПП, целящи борба с бракониерството в горите и защитените територии, където активно участвахме в дискусиите, но самите текстове са дело на нейния екип.

Подкрепих множеството законопроекти на Vladislav Panev в областта на енергетиката за улесняване на ВЕИ, голяма част от които бяха приети (тактиката с малки парченца от пъзела се оказа удачна за парламент с кратък живот).

Предложения за второ четене и работа в комисии:

Внесла съм 3 бр. предложения за второ четене към вече разглеждани законопроекти:

– Предложение към ЗООС, внесено от МОСВ – връщане на втората инстанция по екологични дела, премахната от ГЕРБ; връщането на втората инстанция присъстваше в първоначалния законопроект на МОСВ, но след първо четене “консенсусът на Коалиционен съвет” реши да я премахнат от законопроекта, въпреки съпротивата на Зелено движение в лицето на министър Борислав Сандов / Borislav Sandov и н.п. Vladislav Panev. В опит да си върнем подкрепата на коалиционните партньори ние предложихме общо 5 компромиса, а моето писмено предложение бе едно от тях – ускоряване на съдебните дела като компенсация за връщането на втората инстанция по екологични дела по проекти с национално значение; Не мина – за коалиционните партньори единствен приемлив се оказа друг компромис, най-нежеланият от нас, а именно – отлагане връщане на втората инстанция

– Предложение към друг ЗИД на ЗВМД по друга тема, с което опитах да обединя забраната за отглеждане на диви животни за ценни кожи (норки).

Работата в 47-мото НС показа, че 7 месеца не са достатъчни, за да се приеме един качествен законопроект – особено в такъв един “жив”, дискусионен Парламент, където всичко се обсъжда реално, нищо не се гласува автоматично, дори да е внесено от “твоя/нашия министър”, всеки депутат чете, изказва се, предлага промени.

Тия 7 месеца живот на 47-мото НС все пак излязоха достатъчно за някои законопроекти – но само онези, смятани за “приоритетни” от мнозинството (или последващото “ново мнозинство” на ГЕРБ/ДПС/ИТН, зародило се след “изтеглянето” по Фейсбук). Излишно е да казвам, че моя зелен дневен ред не беше първи приоритет на над 200 от останалите депутати. Подкрепа и дискусия за моите предложения срещах най-често от:

– н.п. Vladislav Panev (Демократична България и съпредседател на Зелено движение), с когото си разделихме зелените теми и той пое енергетика, транспорт и финанси в съответните комисии, но работеше неуморно в кулоарите и на коалиционни съвети да осигури подкрепа на моите предложения по останалите теми;

– н.п. Александър Дунчев от Продължаваме Промяната, с когото имаме общи законопроекти и общи парламентарни въпроси в горския сектор;

– н.п. Цветелина Симеонова-Заркин от Продължаваме Промяната, която инициира няколко проекта по зелени теми, между които особено внимание заслужават промените в Наказателния кодекс за борба с бракониерството;

– цялата парламентарна група на Демократична България, които подкрепиха внесените от мен или Министерство на околната среда и водите законопроекти.

Работа в комисии:

Законите се коват в комисии и това е азбучната истина за всеки един работещ парламент. Не в пленарна зала, където колегите се упражняват в междупартийно заяждане и за експертна дискусия не остава време. Не по министерства, както беше по времето на ГЕРБ – чиновничеството винаги гледа своя интерес, да си улесни работата и това се отразява на експертите по министерствата и техните текстове. Народното събрание трябва да има окончателната дума, дори по експертни въпроси – и затова са комисиите.

Нека видим моите две комисии какво свършиха:

Комисията по околната среда и води (КОСВ) проведе 15 заседания и 10 работни групи. Благодарение на председателя на комисията успяхме да приемем по предложение на МОСВ, следните законопроекти:

  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, приет от Народното събрание на 02 март 2022 г.
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 26 май 2022 г.
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми, приет от Народното събрание на 8 юни 2022 г.
  • Законопроект за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
  • Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

С тези закони успяхме да закрием 7 наказателни процедури на ЕК срещу България в сектор Околна среда от общо 18 наказателни процедури, образувани в периода 2007-2021 г.

⚖️Успяхме да върнем и втората инстанция по екологични дела (премахната от ГЕРБ през 2017) с промените в ЗООС, макар и с огромно закъснение (1.1.2024) – отлагането бе причинено от ултиматум на ИТН и лично от Гроздан Караджов, с когото се съобразиха останалите коалиционни партньори. Наложи се да влезем в тежки пререкания с цялата коалиция и да приемем труден компромис – иначе втората инстанция нямаше да има въобще. Не приемам критиките от някои НПО, че с такава късна дата било по-добре да не правим компромиси въобще – по-добре за кого? Тясно партийни скандали и веенето на байрака са добре дошли за изборите. За Природата обаче, за “заинтересованата общественост” по смисъла на Орхуската конвенция, за обикновените хора важи правилото “по-добре късно, отколкото никога”.

Една от комисиите, които трябваше да разглеждат законопроекти, заслужава специално внимание – Комисията по земеделие, храни и гори (КЗХГ). Тя проведе 27 заседания. В нея предимно изслушвахме министри. За времето на работата на комисията минахме само 4 закона на първо гласуване, но без да са приети второ, така чи закони приети няма. А други 15 са на изчакване да влязат в дневния ред на Комисията – без успех. Единственият закон, който успяхме да приемем в КЗХГ, при това само в рамките на три дни на първо и второ четене по време на нарочни извънредни заседания, беше този за подпомагане на земеделските производители – една извънредна мярка на ЕК от м. юни. С него одобрихме 44 млн лева, които да получат едрите земеделски производители. Но няма да успеят да ги получат всички тези пари, защото не сме хармонизирали европейския регламент, допускащ подкрепа и на малките земеделски производители. А защо не сме успели – защото едно мое Предложение въобще не бе разгледано (вж. по-горе).

В моя МИР работата ми е свързана с контакти и срещи по места. Всеки понеделник без последните две седмици от работата на Парламента заедно с Юлия Иванова от Продължаваме Промяната организирахме приемни в Земен, Ковачевци, Трън, Брезник, Радомир и Перник.

И не на последно място едно огромно БЛАГОДАРЯ за доверието Ви към мен и на онези четирима човека, които бяха неотлъчно до мен, за да свърша гореописаното.

Зорница Стратиева, народен представител – Демократична България – Перник / Зелено движение в Перник