Позиция на ПП “Зелено движение” за изграждане на автомагистрала Струма

  • Автомагистрала Струма трябва да бъде завършена възможно най-скоро и да отговаря на изискванията на трансевропейска магистрала.
  • Това трябва да стане при спазване изискванията на пътната безопасност, при проектиране и избор на алтернативи, защита на интересите на местната общност и съхраняване на уникалното за Европа биоразнообразие.
  • Два са възможните варианта за изграждане на автомагистрала, с които ще запазим всички блага: тунел или пълен (в двете посоки) обходен маршрут от изток. Това са единствените възможности за оставяне на локален път, ключов, както за безопасността на всички ползватели на пътя, така и за опазване на природата.

Зелено движение изразява своята категорична позиция в подкрепа на изграждане на автомагистрала Струма при спазване на пътната безопасност, защита на интереса на местните хора и съхраняване на уникалното биоразнообразие в Кресненския пролом.

Заедно със своите партньори от екологичната общност, Зелено движение ще положи всички политически усилия, за да повлияе на служебното правителство за промяна на намерението за започване изграждането на одобрения през 2017 г. вариант, който е първокласен път и не е трансевропейска магистрала. Предвижда се скоростният път да е разделен на две еднопосочни трасета, което включва запазване на съществуващия досега опасен път през Кресненското дефиле, като част от магистралата и лишаване на местните хора и всички ползватели от локален път.

За нас, този разрушителен за хората и природата вариант има алтернативни решения, които ще настояваме да бъдат взети предвид. Вместо високоскоростен път, разделен на две еднопосочни трасета, съществуват два други варианта, които позволяват изграждането на безопасен двупосочен магистрален път: посредством тунел или цялостен магистрален участък по платото, разположено на изток от Кресненски пролом.

За тази цел се ангажираме да водим разговори с коалиционните си партньори и извън тях за изграждане на безопасен за хората и околната среда магистрален участък. Ще инициираме диалог и с европейските ни партньори от Европейската зелена партия, които следят темата от години и ще ни подкрепят в съхраняването на това уникално за природата и хората място.

Автомагистрала “Струма” е приоритетен проект, както за България, така и за Европейския съюз, а вече повече от десетилетие не се намира начин за реализирането му при осигурено финансиране от Европейския съюз. Липсата на комплексен проект, който да отговаря на всички европейски и национални изисквания, доведе до стагниране на изграждането на магистралата, а с това и до избор на най-неудачния за хората, природата и националния бюджет вариант, а именно полуобходен първокласен път, на който едното платно остава в Кресненският пролом. Подобен проект ще доведе до липса на пътна безопасност за всички ползватели на пътя, унищожаване на достъпа до селата, обработваемите земи и пасищата в района на пролома, логистични проблеми пред местното население, смазване на местния малък бизнес и унищожаване на местообитанията на множество защитени и ендемични видове. Гражданските протести са породени от неясните действия на служебното правителство, което мълчаливо взе решение за продължаване на този проект, без да дава никаква публичност за точните си намерения.

Зелено движение категорично настоява да се прекратят спекулациите за затрудняване на изграждането на автомагистрала Струма от страна на екологичните неправителствени организации. Единственото, което гражданските организации желаят, е да бъдат спазвани правилата, а това изключва изграждане на първокласен път през Кресненското дефиле и подкрепя гореспоменатите два далеч по-безопасни за хората и биоразнообразието варианта – тунел през планината или магистрала извън пролома.

В тази връзка, заставаме твърдо зад исканията на местната общност, малкия локален бизнес и екологичните организации. Категорично се противопоставяме на изграждане на съоръжението без нов ОВОС, липса на анализ на пътната безопасност и загуба на европейско финансиране.