ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА 

ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“

На 18-ти и 19-ти ноември 2023 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе редовно Национално събрание.

На него ще бъде дискутирано участието на партията на местните избори на 29.10.2023 г. Ще бъдат предложени и гласувани нови управителни и контролни органи на ПП “Зелено движение”. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:

1. Промени в устав на ПП “Зелено движение”

2. Избор на управителни и контролни органи на ПП “Зелено движение”

3. Приемане на Етичен кодекс на ПП “Зелено движение” 

4, Дискусия и решения за бъдещето на ПП “Зелено движение”

4. Разни 

Националното събрание ще се проведе на 18-19.11.2023г. в Зала 1 на Софарма Тауърс, адрес: 1756 София, р-н Изгрев, ж.к. Изток ул. Лъчезар Станчев №5

Регистрация: 18.11.2023 г. от 9.00 до 10.00 часа;

Начален час на събранието: 10.00 часа

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание може да бъде до 5 души, включително председателите на местната организация.

Пълномощните за делегатите трябва да бъдат представени на Мандатната комисия и  Контролния съвет минимум 24 часа преди началото на НСЗД. 

София 
13.10.2023 година