Skip to content

Приет беше регламент за маркиране на туристическите маршрути

На среща между Министерството на туризма и двадесет неправителствени организации, работещи активно в областта на планинския туризъм, беше подписан Меморандум за изработването на законово регламентиран механизъм за маркиране и поддръжка на туристическите маршрути в България. Този процес беше фасилитиран от Васил Тодев (ПП “Зелено движение”), депутат от парламентарната група на “Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Меморандумът създава единен стандарт за маркиране на пешеходните маршрути и маршрутите за планинско колоездене в Република България. Залагат се приоритети и форми на сътрудничество, които ще послужат за основа на бъдещ ефективен механизъм за управлението на тази дейност на национално ниво.  Целта е да се внесе ред и да се ограничи безразборното и несинхронизирано маркиране в нашите планини. 

Меморандумът е израз на постигнато съгласие между неправителствените организации и важна стъпка в процеса на унифициране и изработване на законов механизъм. Министерството на туризма се ангажира и вече координира съвместната работа на представители на множество институции, от които зависи регламентирането на тази комплексна тема. 

Организации, подписали Меморандума:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА 

2. СДРУЖЕНИЕ “ПЛАНИНИ И ХОРА” – АСОЦИАЦИЯ НА ПЛАНИНСКИТЕ ВОДАЧИ В БЪЛГАРИЯ 

3. СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “НАСАМ-НАТАМ””

 4. СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ” 

5. СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ ПЛАНИНАРСКИ СЪЮЗ” 

6. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА“ 

7. СДРУЖЕНИЕ ВЕЛОКЛУБ „КРИВА СПИЦА“ 

8. СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ „ЕНДУРО УОРИЪРС“ 

9. СДРУЖЕНИЕ „СПОРТЕН КЛУБ РАЙДЪРС ЮНАЙТЕД“ 

10. СДРУЖЕНИЕ „БАЙКАРИЯ“ 

11. СДРУЖЕНИЕ „АЛАБАК“ 

12. “МТБ-БГ” ЕООД 

13. СДРУЖЕНИЕ “ТРЪНСКО ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО” 

14. СДРУЖЕНИЕ “УНИВЕРСИТЕТСКИ АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛЕН ОТРЯД” 

15. СДРУЖЕНИЕ “СОФИЙСКИ ПЛАНИНСКИ КЛУБ” 

16. СДРУЖЕНИЕ “ВРАЦА ТРЕЙЛС” 

17. СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО ПОНОРИЯ“ 

18. СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО РЕПЕЙ” 

19. СДРУЖЕНИЕ “ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ПЛАНИНАРИ МАШИНИ”” 

20. СДРУЖЕНИЕ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “ПРИРОДА””

 21. СДРУЖЕНИЕ “БЛУ РОК МАУНТИН БАЙК КЛУБ”

Текстът на меморандума е приложен.

Визия за планинския туризъм на Васил Тодев

Визията на Васил Тодев за решаването на проблемите, свързани с развитието и управлението на системата от туристически маршрути минава през цялостна реорганизация на дейността. За това е необходимо:

– Формулиране на легално понятие за туристически маршрут, защото в момента такова липсва. Това от своя страна поставя всички туристически маршрути в уязвимо положение, защото след като те нямат статут, не може да бъде ясно чия собственост и отговорност са те.

– Създаването на единен национален регистър на туристическите маршрути – в момента никой в България не е в състояние да каже колко точно километра маркирани туристически маршрути имаме и какво е тяхното състояние. Съответно без тази информация няма как тези маршрути да бъдат легализирани и да бъде планирано тяхното бъдещо развитие и поддръжка.

– Инвентаризация на маршрутите – необходимо е, чрез масирана кампания да се направи цялостен преглед на състоянието на маршрутите и събраната информация впоследствие да послужи за създаването на националния регистър. На тази база ще установим точното местоположение на маршрутите и съответно ще можем да определим собствеността на териториите, през които преминават.

– Изработване на адекватен механизъм за координация на дейността между институциите, от които тя зависи, а именно Министерство на туризма, Министерство земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

– Създаване на национален орган, който да управлява и контролира дейността. Най-логично той да е в Министерство на туризма и да включва постоянни представители на изброените институции, активните туристически организации в това число, но не само, Български туристически съюз.

– Изработване на единен правилник за начините на обособяване и маркиране на туристически маршрути.

– Изработване на механизъм за дългосрочно финансиране на дейностите.

– Ясен регламент за това кой и при какви условия има право да предлага, създава и маркира туристически маршрути.