Равното третиране на хората е гарантирано от Конституцията


Зелено движение категорично се обявяваме срещу проявите на агресия над групи от обществото в България независимо от техния пол и сексуална ориентация. България е правова държава, равното третиране на хората е гарантирано от Конституцията. България повече от всякога има нужда от свободни хора, които да реализират потенциала си за доброто на всички, без да се страхуват и притесняват за своя живот.

Напомняме, че всички сме малцинство в някоя категория. Смятаме, че е необходимо допълнение в Наказателния кодекс относно престъпление с дискриминационен характер на база полово идентичност и сексуална ориентация и приемане на нормативна рамка относно престъпления от омраза.

Зелено движение сме за равни права и отговорности на всички граждани, независимо от пол, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация. Политиката ни е хората да бъдат оценявани според делата им, а не според принадлежността им към определена група. 

В основата на просперитета на всяка държава е всички хора в нея да се чувстват сигурни да работят, инвестират, да творят. Насъскването ни едни срещу други може да носи политически дивиденти на крайни организации, които целят разделение и омраза. Но е път към бедност и феодализъм.