Световният ден на водата

Днес е Световният ден на водата.

През последните години в България ставаме свидетели на кризи с питейна вода в следствие на лошо управление, кражби на вода за промишлени цели и остаряла ВиК мрежа.

Решението в четири стъпки:

  • създаване на единна система за интегрирано управление на водните ресурси;
  • въвеждане на законодателство за възстановяване на разходите и щетите, на принципа „замърсителят плаща”;
  • създаване на дългосрочна стратегия за стопанисване на водните ресурси;
  • ефективен мониторинг с цел кражбите на питейна вода за промишлени цели да бъдат прекратени.