15 МИР Плевен

Александър Дунчев

101. Албена Симеонова

Александър Дунчев

102. Росен Цонев

Александър Дунчев

103. Светослав Тодоров

Александър Дунчев

104. Никола Янков