19 МИР Русе

Александър Дунчев

101. Михаил Михов

Александър Дунчев

102. Ростислав Кандиларов

Александър Дунчев

103. Сашо Попов

Александър Дунчев

104. Станислав Стефанов – Стенли

Александър Дунчев

105. Пенчо Пандъков