24 МИР София – град

Район Възраждане, Район Искър, Район Кремиковци, Район Оборище, Район Подуяне, Район Сердика, Район Слатина, Район Средец

Александър Дунчев

101. Тома Белев

Александър Дунчев

102. Даниела Божинова

Александър Дунчев

103. Иван Велов

Александър Дунчев

104. Вера Стаевска

Александър Дунчев

105. Иван Калчев

Александър Дунчев

106. Евгения Мирчева

Александър Дунчев

107. Стоян Бешков

Александър Дунчев

108. Стефан Радев

Александър Дунчев

109. Павел Антонов

Александър Дунчев

110. Жана Иванова – Джейн

Александър Дунчев

111. Йонко Димитров

Александър Дунчев

112. Симеон Арангелов

Александър Дунчев

113. Стоян Йотов

Александър Дунчев

114. Иван Андонов

Александър Дунчев

115. Петко Цветков

Александър Дунчев

116. Юлия Йорданова

Александър Дунчев

117. Кристина Димитрова

Александър Дунчев

118. Петър Нончев