4 МИР Велико Търново

Александър Дунчев

101. Пенчо Пандъков

Александър Дунчев

102. Илза Христова

Александър Дунчев

103. Венцислав Златев

Александър Дунчев

104. Борислав Борисов

Александър Дунчев

105. Силвия Маркова

Александър Дунчев

106. Никола Янков

Александър Дунчев

107. Маргарита Симеонова

Александър Дунчев

108. Антон Дончев

Александър Дунчев

109. Владислав Ванков

Александър Дунчев

110. Надя Лорето

Александър Дунчев

111. Михаела Игнатова

Александър Дунчев

112. Марияна Нордгрен

Александър Дунчев

113. Милен Джановски

Александър Дунчев

114. Дамян Бумбалов

Александър Дунчев

115. Таня Илиева

Александър Дунчев

116. Сашко Филев