Позиция на МО Велико Търново относно експертен екологичен съвет (ЕЕС) на инвестиционно намерение на фирма „Петрургия АД“

Днес, 31.01.2022 г., в сградата на РИОСВ Велико Търново се състоя експертен екологичен съвет (ЕЕС) с цел разглеждане доклада по ОВОС на инвестиционно намерение на фирма “Петрургия АД”, относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF гориво в землището на село Върбовка, Община Павликени. Въпреки ясно изразената позиция срещу инвестиционното предложение на гражданите на Община Павликени и околни населени места от област Велико Търново, включително и с декларация на ОС Павликени, с която той се обяви срещу това инвестиционно намерение, ЕЕС прие доклада по ОВОС. За пореден път една държавна институция пренебрегна обществения интерес, обслужвайки интересите на една корпорация. За пореден път ставаме свидетели на това как се приватизират ползите, а се обобществяват загуби за българската природа, чието разрушаване ще платим с цената на здравето си всички ние, граждани на община Павликени и област Велико Търново. В местната организация на политическа партия Зелено движение в град Велико Търново, смятаме за нужно да заявим, че от днешна дата сваляме своето доверие от РИОСВ Велико Търново и очакваме от Министъра на околната среда и водите, г-н Борислав Сандов, да предприеме всички законовоустановени мерки, така че подобно корпоративно дирижирано посегателство срещу българската природа и живота и здравето на български граждани, никога повече да не бъде факт.

За МО на ПП Зелено движение
Роман Рачков и Илза Христова – Съпредседатели

31.01.2022 г.
гр. Велико Търново