МО Велико Търново настоява за отнемане званието “Доктор хонорис кауза на ВТУ” на Владимир Путин

ДЕКЛАРАЦИЯ на местната организация на политическа партия Зелено движение, гр. Велико Търново във връзка с решение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ от 26 януари 2009 год. за присъждането на почетно звание „почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris causa)” на Владимир В. Путин, тогава министър-председател на Руската Федерация

Местната организация на политическа партия Зелено движение, гр. Велико Търново призовава членовете на Академичния съвет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ да отнемат присъденото с решение от 26 януари 2009 г. звание „почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris causa)” на Владимир Владимирович Путин, тогава министър-председател на Руската Федерация „за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на 21 век“, според мотивираното предложение за награждаване, направено от ректора на ВТУ тогава Пламен Легкоступ. Почетната титла е присъдена във връзка с обявената Година на България в Русия, a писмото до Путин е изпратено чрез извънредния и пълномощен посланик на Русия у нас Юрий Исаков.

ПП „Зелено движение“ призовава настоятелно Академичния съвет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за предприемане на незабавни мерки по отнемане на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на персоната и сегашен президент на Русия Владимир Путин! Репутацията на Великотърновския университет не може да бъде опетнявана с подкрепа към диктатор, за когото човешкият живот, националният суверенитет и демокрацията не означават нищо.     

Нито преди, а още по-малко сега след последните събития от 24-ти февруари т. г. , има съмнения в това колко опасен е създаденият, поддържан и ръководен от Путин и неговия криминален олигархичен кръг диктаторски режим, подтискащ дори собственият си народ, лишен от основни човешки права.  Непредизвиканата война срещу съседна суверенна Украйна е нападение не само срещу една свободна и независима държава, а нападение и срещу основни демократични ценности на цивилизования свят.  Война, предизвикана от несменяемият Кремълски диктатор, който 77 години след края на Втората Световна Война погазва всички международноправни и морални норми, създадени, за да гарантират мира в Европа и дори заплашва с ядрена война всеки, който се опита да го спре!  

Още веднъж призоваваме Академичния съвет, всички преподаватели и студенти на ВТУ, както и всички възпитаници на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да ни подкрепят в справедливото ни искане за връщане на достойнството на университета!

(От стъпването си в длъжност Вл. Путин погазва основни демократични ценности и поддържа диктаторски режим, който винаги е бил и заплаха за световния мир.)

Според нормативната уредба, а именно чл. 60, ал 1 от Закона за Висшето Образование „За заслуги към развитието на науката и висшето образование академичният съвет на висшето училище има право да присъжда на български и чуждестранни граждани почетното звание “доктор хонорис кауза”.“

Правилник на ВТУ Чл. 80 ал.(8) Университетът присъжда отличия за особени заслуги във всички области на обществената и икономическата дейност, образованието, науката, културата, изкуството, спорта и други сфери, както и за изключителен принос за академичното развитие и международния престиж на Великотърновския университет, съгласно Статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

СТАТУТ НА НАГРАДНАТА СИСТЕМА, ИНСИГНИИТЕ, РИТУАЛИТЕ И ПРАЗНИЦИТЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , който определя наградната система във ВТУ

Чл. 1а. Статутът в частта си за наградната система на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има за цел да се даде заслужено признание и обществена гласност за високите постижения в съответната област, за повишаване качеството на професионалното равнище в различните сфери на живота за по-нататъшно развитие на Университета, както и за стимулиране на творческите заложби на гражданите.

Чл. 3. ал(1) Предвидените в Статута отличия се присъждат за особени заслуги във всички области на обществената и икономическата дейност, образованието, науката, културата, изкуството, спорта и други сфери, както и за изключителен принос за академичното развитие и международния престиж на Великотърновския университет на:

Точка 2. Чуждестранни граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, дипломати, политици, учени, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и с Великотърновския университет и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека;

26.02.2022 г.
гр. Велико Търново