Skip to content

МО Велико Търново настоява за отнемане званието “Доктор хонорис кауза на ВТУ” на Владимир Путин

ДЕКЛАРАЦИЯ на местната организация на политическа партия Зелено движение, гр. Велико Търново във връзка с решение на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ от 26 януари 2009 год. за присъждането на почетно звание „почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris causa)” на Владимир В. Путин, тогава министър-председател на Руската Федерация

Местната организация на политическа партия Зелено движение, гр. Велико Търново призовава членовете на Академичния съвет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ да отнемат присъденото с решение от 26 януари 2009 г. звание „почетен доктор на ВТУ (Doctor honoris causa)” на Владимир Владимирович Путин, тогава министър-председател на Руската Федерация „за заслуги в областта на юридическите науки, за мирното развитие на съвременния свят и в частност за укрепване на българо-руските отношения в началото на 21 век“, според мотивираното предложение за награждаване, направено от ректора на ВТУ тогава Пламен Легкоступ. Почетната титла е присъдена във връзка с обявената Година на България в Русия, a писмото до Путин е изпратено чрез извънредния и пълномощен посланик на Русия у нас Юрий Исаков.

ПП „Зелено движение“ призовава настоятелно Академичния съвет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за предприемане на незабавни мерки по отнемане на почетното звание „доктор хонорис кауза“ на персоната и сегашен президент на Русия Владимир Путин! Репутацията на Великотърновския университет не може да бъде опетнявана с подкрепа към диктатор, за когото човешкият живот, националният суверенитет и демокрацията не означават нищо.     

Нито преди, а още по-малко сега след последните събития от 24-ти февруари т. г. , има съмнения в това колко опасен е създаденият, поддържан и ръководен от Путин и неговия криминален олигархичен кръг диктаторски режим, подтискащ дори собственият си народ, лишен от основни човешки права.  Непредизвиканата война срещу съседна суверенна Украйна е нападение не само срещу една свободна и независима държава, а нападение и срещу основни демократични ценности на цивилизования свят.  Война, предизвикана от несменяемият Кремълски диктатор, който 77 години след края на Втората Световна Война погазва всички международноправни и морални норми, създадени, за да гарантират мира в Европа и дори заплашва с ядрена война всеки, който се опита да го спре!  

Още веднъж призоваваме Академичния съвет, всички преподаватели и студенти на ВТУ, както и всички възпитаници на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да ни подкрепят в справедливото ни искане за връщане на достойнството на университета!

(От стъпването си в длъжност Вл. Путин погазва основни демократични ценности и поддържа диктаторски режим, който винаги е бил и заплаха за световния мир.)

Според нормативната уредба, а именно чл. 60, ал 1 от Закона за Висшето Образование „За заслуги към развитието на науката и висшето образование академичният съвет на висшето училище има право да присъжда на български и чуждестранни граждани почетното звание “доктор хонорис кауза”.“

Правилник на ВТУ Чл. 80 ал.(8) Университетът присъжда отличия за особени заслуги във всички области на обществената и икономическата дейност, образованието, науката, културата, изкуството, спорта и други сфери, както и за изключителен принос за академичното развитие и международния престиж на Великотърновския университет, съгласно Статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

СТАТУТ НА НАГРАДНАТА СИСТЕМА, ИНСИГНИИТЕ, РИТУАЛИТЕ И ПРАЗНИЦИТЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , който определя наградната система във ВТУ

Чл. 1а. Статутът в частта си за наградната система на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ има за цел да се даде заслужено признание и обществена гласност за високите постижения в съответната област, за повишаване качеството на професионалното равнище в различните сфери на живота за по-нататъшно развитие на Университета, както и за стимулиране на творческите заложби на гражданите.

Чл. 3. ал(1) Предвидените в Статута отличия се присъждат за особени заслуги във всички области на обществената и икономическата дейност, образованието, науката, културата, изкуството, спорта и други сфери, както и за изключителен принос за академичното развитие и международния престиж на Великотърновския университет на:

Точка 2. Чуждестранни граждани – държавни глави и ръководители на правителства, министри, дипломати, политици, учени, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и с Великотърновския университет и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека;

26.02.2022 г.
гр. Велико Търново