Иван Велов

Иван Велов

Иван Велов е адвокат с над 12-годишна практика, работещ в областта на гражданското и административното право. Процесуален представител по ключови екологични дела. Член на Софийска адвокатска колегия. Магистър по право и право на Европейския съюз. Съпредседател на Контролния съвет на ПП „Зелено движение“ от 2016 година.

Иван вярва, че нашето здраве зависи пряко от качеството на околната среда, в която живеем, както и че чистият въздух, чистата вода и чистата храна са основни предпоставки, за да бъдем здрави. Поради това ще работи за опазване на въздуха и водите, спиране на незаконните сечи, презастрояването, замърсяването на реките и срещу изгарянето на отпадъци, както и за подпомагане на малките производители и устойчивите земеделски практики.

Той смята, че за осъществяване на посочените приоритети са необходими работещи институции и независимо и справедливо правосъдие, поради което основна задача е премахването на ширещите се корупция, лобизъм и търговия с влияние.

„Необходима е радикална съдебна реформа и ограничаване на политическото влияние върху съдебната система. Само така ще се гарантира върховенство на правото. Необходима е реформа в прокуратурата, за да започне тя да защитава обществения интерес. Трябва да се въведе публична отчетност и отговорност, да се създадат реални механизми за търсене на отговорност в работата на главния прокурор.“

Добавете тук текста на заглавието

Иван Велов в социалните мрежи: