Кристиана Стоянова

Кристиана Стоянова

Организационен секретар и член на Изпълнителен съвет

Кристиана Стоянова е завършила бакалавър “История” и две магистратури в сферата на международните отношения в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и Утрехтския университет, Нидерландия. Има предишен професионален опит като стажант в Българския културен институт в Рим, посолството на Република България в Хага, Холандия, както и стаж в Генерална дирекция “Образование, младеж, спорт и култура” в Европейската комисия.

Има опит като доброволец, младежки работник и обучител в няколко организации в България и Холандия, като е била председател на Еразъм Стюдънт Нетуърк (ЕСН) Утрехт и Нидерландия, а след това e избрана за Български младежки делегат към ООН 2020-2021. В момента работи като Парламентарен секретар в Министерството на околната среда и водите, а в изпълнителния съвет на Зелено движение тя е организационният секретар.

Кристиана е застъпник за каузи като равен достъп до качествено образование, овластяване на младежите, включване на гражданското общество в процесите по взимане на решения и опазването на природата.

Добавете тук текста на загла

Кристиана в социалните мрежи: