Лили Михайлова

Лили Михайлова

Член на Национален съвет

Лили Михайлова има дългогодишен опит в сферата на комуникациите и е специалист по съдебно и извънсъдебно решаване на спорове. Тя е юрист и е  разглеждала и решавала множество конфликти. Познава добре механизмите за решаване на спорове и противодействие на противоправно  поведение. Дълги години е част от НПО сектора и има опит с дела, в съответствие с европейското право за защита правата на човека  и стратегии за застъпничество. Да бъда юрист за нея означава да запознае нуждаещата се страна с всяка една хипотеза, в която може да попадне при взимане на дадено решение.

“Аз съм семейна с две деца . Израснала съм в голямо семейство и съм научена,  че едно винаги може да се раздели на три, както и да се съобразявам  с тези,  които ме заобикалят.  Възпитана съм да се отнасям с уважение и професионално отношение спрямо хората и никога да не съдя някого, преди да знам причината за постъпките му.  

Още от младежките години съм изпитала на гърба си множество негативни  последици от неравно третиране и непряка дискриминация, изразени в училище, при кандидатстване за работа, в  публичната администрация, дори и в градския транспорт. Това ме направи човек, който знае много последиците от действията и бездействията.”

Добавете тук текста на заглавието

Лили в социалните мрежи: