Tag социални грижи

Предизборната ни програма: ІV. ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата. ІV. Здраве и социални грижи  Основни приоритети:  Общоевропейски приоритети, които ще…