Tag защитени територии

Как Зелено движение променя България

Когато влизаш във властта с разписани цели и стъпки и е ясно какво и как трябва да се свърши, е лесно да реформираш политиките. В случая виждате как беше променена политиката за защитените територии в България само за осем месеца…