Skip to content

Владислав Панев към министъра на енергетиката: Какви са лостовете, с които разполагаме за влизането на интерконектора с Гърция в експлоатация в средата на годината?

Владислав Панев: Попитах министъра на енергетиката какви са лостовете, с които той разполага за влизането на интерконектора с Гърция в експлоатация в средата на годината. Това би повлияло на финансовото бреме от високите цени на природния газ, като ускори вноса на по евтин азерски. Ускоряване на процедурите по сертификация на проекта е един от начините. Така че да не се озовем в ситуацията, когато по изградено трасе не може да тече гориво. Глоби за забава за строителя, така че да има интерес да си свърши работата навреме е другото. Ако всичко това стане факт, няма да има извинения за скъпия газ през следващия отоплителен сезон.