Skip to content

Здравето и природата са по-важни от бизнеса на Пилето

Състав от Шесто отделение на Върховния административен съд с председател Марио Димитров и членове Румяна Лилова и Таня Комсалова спря предварителното изпълнение на заповед за забрана на вноса и развъждането на американската норка на територията на България. Заповедта на Борислав Сандов, издадена на основание чл. 67, ал. 4, т. 2 и чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното разнообразие, е оспорена от старозагорските индустриалци Ангелови  пред Административния съд в София – град.

Темата е и лична кауза за Зорница Стратиева, народен представител на Зелено движение в 47-ото Народно събрание и кандидат за 48-ото с бюлетина 25 и преференция 104 в 23 МИР София:

Вносът и развъждането на американската норка за добив на ценни кожи на територията на България е изключително опасно деяние и създава риск за човешкото здраве поради зарази. Американската норка не е местен вид за България и е включена в списъка със 100-те най-опасни инвазивни видове в Европа. Опасна е също и за местното биоразнообразие, за дивеча и домашните животни.

Вредата от вноса и развъждането на американска норка в нашата страна са констатирани от три български органа – Министерство на здравеопазването, БАБХ и МОСВ. Затова беше издадена заповед на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов за забрана. При обжалване на тази забрана Административен съд – София град одобри предварително изпълнение, поради наличието на спешност и много високата обществена опасност на забранената дейност.

Ненадейно обаче Върховният административен съд излезе с Определение 7624 от 5 август, че защитата на бизнес интересите, които стоят зад вноса и развъждането на норките в България, са от първостепенно значение и затова отмени предварителното изпълнение. Никакви други конституционно закрепени права не са споменати в определението на ВАС – няма обществено здраве, няма опазване на дивеча и домашните животни, няма околна среда. Така докато трае делото опасната дейност ще си върви необезпокоявано…

Фирмата “Фармпро” ООД единствено се занимава с внос и развъждане на американски норки у нас. Тя се държи от собственика на “Градус” на фамилията Ангелови, чийто виден представител Иван Ангелов (Пилето) е партньор за 🃏белотче🃏 на бившия премиер Бойко Борисов, което май обяснява много неща… Любопитен факт – с помощта на финансови трикове този бизнес се държи на счетоводна загуба, не плаща данъци и бави осигуровки. Ако съдиите във ВАС си бяха направили труда да прочетат поставените от мен въпроси при парламентарен контрол в 47-ия Парламент за тази фирма, щяха да разберат, как за 2021 загубата е на стойност 1,5 млн лв.

Между 2015 и 2020 г. счетоводната загуба нараства с общо 1,156 млн. лв., а размерът на задълженията са се увеличили със 157% и са надхвърлили 30 млн. лв. (при отрицателен собствен капитал от минус -1,133 млн. лв.).

Битката продължих със законопроект от 2 юни за изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), подготвен с помощта на експерти от природозащитната организация КАЖИ. Отделно внесох и друго предложение за второ четене към друг законопроект. Всички тези законопроекти бяха блокирани от Председателя на Комисия по земеделие в НС Абровски от ИТН.

Докога няма да можем да разчитаме на правосъдието?! Докога ще трябва да променяме закони, понеже у компетентните органи назначените експерти нямат добра квалификация? И като променим законите, новите ще се спазват ли? Че докато имаме защитници на олигархичните кръгове, ще се мъчим да променяме закона, за да прилагат него, че някои съдии не се сещат да прочетат Конституцията, където черно на бяло си пише, че здравето и природата са по-важни от бизнеса на Пилето.

Председател на ВАС съдия Георги Чолаков е същият, който си саморазпредели сам на себе си всички дела на БАБХ с “Евролаб” за санитарния контрол на ГКПП “Кап. Андреево”. Случайност? Не мисля… Ето затова Зелено движение сме част от КП “Демократична България – Обединение”, защото съдебната реформа е повече от наложителна, както този злополучен случай нагледно ни показа.