Обръщение до МС относно дерегулацията на ГМО

ОТ ПП ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ 06.12.2023 г.

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Уважаеми г-н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДЕНКОВ,

Уважаеми г-да МИНИСТРИ ВЪТЕВ, ПОПОВ И ХИНКОВ,

Във връзка с предстоящо гласуване в Съвета на министрите на ЕС на 11 декември 2023 г. на законодателно предложение на Европейската комисия за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения (“нови геномни техники“), обръщаме се към Вас с призива

ДА НЕ ПОДКРЕПЯТЕ ДЕРЕГУЛАЦИЯТА НА ГМО!

Законодателното предложение на ЕК премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО. То отваря широко вратите за освобождаване на неизпитани нови ГМО в нашите полета и храна, а рисковете от това ще се поемат от потребителите, фермерите и природата.

Нека да се придържаме към принципа на предпазливостта, който досега беше водещ за европейската политика относно ГМО, а нашата страна е една от 17-те страни-членки с най-стриктно законодателство в същата област.

Относно законодателното предложение, обръщаме внимание, че е особено важно:

  • Да се заличи Категория 1 – Нови геномни техники, за които ЕК смята, че са същите като конвенционалните. Не може растение, което е с променена ДНК в лаборатория, да бъде същото като в природата или хибридите, получени по конвенционални методи на селекция!
  • Всички растения, получени чрез Нови геномни техники, трябва да преминат през процедура на регистрация и задължително етикетиране по целия път – от семето до рафта в магазина.

Призоваваме Ви да помислите за последствията за околната среда, за храната ни, за децата ни, за българските интереси!

За ПП Зелено движение

Д-р Даниела Божинова и Тома Белев, Съпредседатели