Skip to content

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“


На 26 и 27.09.2020 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе редовното си Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани промени в Устава на партията, както и ще бъдат избрани нови управителни и контролни органи. Широкото представителство на всички местни организации е изключително важно. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:

  1. Отчет на Националния съвет.
  2. Отчет на Контролния съвет.
  3. Стратегия за бъдещото развитие на партията.
  4. Промени в Устава на ПП „Зелено движение“.
  5. Решение за участие в парламентарни избори.
  6. Избор на управителни и контролни органи на ПП „Зелено движение“
  7. Разни.

Националното събрание ще се проведе в Пловдив, ул. Тодор Каблешков 12, лятно кино Орфей.

Регистрация: 26.09.2020 г. – от 9:00 до 9.30 часа;

Начален час на събранието: 10 часа

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание може да бъде до 6 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите е необходимо представянето на надлежно оформен протокол от заседанието на Местните организации, на което те са избрани за делегати с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Протоколът следва да е подписан от председателите и секретарите на местните организации. Избраните делегати следва да са платили членския си внос за предходните 12 месеца.

София
24.08.2020 година

За съпредседателите:
Владислав Панев