Skip to content

Различни, но равни


България повече от всякога има нужда от свободни хора, които да реализират потенциала си за доброто на всички, без да се страхуват и притесняват от нещо. Напомняме, че всички сме малцинство в някоя категория.

Зелено движение сме за равни права и отговорности на всички граждани, независимо от пол, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация. Политиката ни е хората да бъдат оценявани според делата им, а не според принадлежността им към определена група.

От Зелено движение, както всяка година, подкрепяме София Прайд и това не защото е модерно, не защото е лесно, а защото е редно. Ще се видим в събота.