21 май – ден на Европейската мрежа Натура 2000

Честит рожден ден, НАТУРА 2000! 💚

💚Най-голямата координирана мрежа от защитени територии в света става на 32 години. Тя покрива над 18% от сушата и повече от 6% от морската територия на ЕС.

💚Зоните на НАТУРА 2000 покриват 34,9% от площта на България. Сред животните, които живеят в тези зони, попадат някои от най-емблематичните за страната ни видове.