Даниела Божинова: Най-сетне внимание на държавата към големия проблем за дренирането на повърхностни води и Атанасовското езеро

Зеленият общински съветник в Бургас Даниела Божинова:

Най-сетне внимание на държавата към големия проблем за дренирането на повърхностни води и Атанасовското езеро. През миналата седмица Тома Белев, зам.министър на екологията пристигна специално за разговор с кмета на Бургас.

Договорихме средства за финансиране на предпроектни проучвания. Те са необходими за изясняване вариантите за заустване. В момента има различни виждания.

А проблемът расте с всяко ново строителство в северната част на землището на Бургас (последно обходния път), с което се запечатва почвата и обемът на водите за дрениране се увеличава многократно. Това създава опасност от наводнение, както и опасност за самия поддържан резерват.

На 11 март беше направена първата реална стъпка в правилната посока.