Борислав Сандов: Екологичната оценка е единственият инструмент, в който обществото има възможността да изкаже своето мнение и да защити правото си на достъп до правосъдие, когато го засяга пряко – като здравето на хората

Министър Борислав Сандов:

“През януари в Народното събрание бяха одобрение промените в Закона за опазване на околната среда, които бяха инициирани от Министерството на околната среда и водите и предвиждаха възстановяване на двуинстанционното производство при обжалване на решения и становища по екологични оценки и оценки за въздействие върху околната среда за обекти с национално значение и такива, които са определени със стратегическа важност. За съжаление, миналата седмица те бяха отхвърлени на второ четене.

Няма нито един проект, който да е бил забавен заради двуинстанционното производство, или съответно да се е решил по-бързо заради едноинстанционното. ОВОС е единственият инструмент, в който обществото има възможността да изкаже своето мнение и да защити правото си на достъп до правосъдие, когато го засяга пряко – като здравето на хората. Оценката се извършва на ранен етап, тя не е последна инстанция и не се прави накрая, когато всичко друго е готово, за да забави даден проект.”