Борислав Сандов се срещна със Сузи Денисън – директор на програма „European Power“ към Европейския съвет за външна политика (ЕСВП)

Борислав Сандов:

Днес се срещнах със Сузи Денисън – директор на програма „European Power“ към Европейския съвет за външна политика (ЕСВП). Заедно обсъдихме ролята на България в европейската климатична дипломация и аспектите на прехода към енергийна и ресурсна независимост в контекста на войната в Украйна.

Войната в Украйна и рисковете, свързани с доставките на фосилни горива от Русия, ни поставят в ситуация на остра необходимост да ускорим енергийния преход към нисковъглеродна икономика, към бързо и по-широко навлизане на възобновяеми енергийни източници и най-вече към по-висока ресурсна и енергийна ефективност.

Начинът, по който днес потребяваме ресурсите, е въпрос на национална и европейска сигурност. Декарбонизацията вече не е тема единствено от областта на климатичните промени, но и на мира в Европа. България има потенциал и трябва да развива енергетика, базирана на възобновяеми източници. Вятърните мощности в Черно море се очертават като важен аспект на тази независимост..

От страна на ЕСВП беше представена работата по инструмента „Атлас на силите“ (The Power Atlas), който дава ориентация в глобалните реалности по отношение на климата. Той проследява по какъв начин климатичните промени и преходът към чиста енергия променят силовите динамики в света.