Министърът на околната среда и водите Борислав Сандов взе участие в Съвета на Европейския съюз по околна среда в Брюксел

Борислав Сандов: Днес взех участие в Съвета на Европейския съюз по околна среда в Брюксел. Това е първото наше участие на ниво министър от 2 години в този най-висок форум за взимане на решение в Европейския съюз в областта на околната среда.

Една от основните теми за дискусия бяха новите законодателни предложения на Европейската комисия в областта на климата и как европейската политика в областта на климата отваря нови врати и предлага широк кръг от възможности за превръщането на планетата в едно по-добро място за живеене за всички.

По време на дискусията акцентирах върху климатичната неутралност и как тя не може да се осъществи без мобилизация и по-добро координиране на мерките в редица важни политики за усилване и насърчаване на растежа, конкуренцията, пазара на труда, социалната политика, развитието на умения, регионалното сближаване, данъчното облагане, научните изследвания и други структурни политики.

Постигането на амбициозните цели няма да бъде лесно, но това може само да ни мотивира да вървим напред и да намираме възможно най-добрите решения. Виждаме в трудностите не пречки, а възможности – за по-устойчив и добър живот, за по-добра околна среда и здрави екосистеми, за по-конкурентна и иновативна икономика. Именно затова ще подходим с необходимото внимание, отговорност и смелост.

Проведох двустранна среща с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. С него обсъдихме въпроси относно Националния план за възстановяване и устойчивост, Фонда за справедлив преход и приоритетите на Европейската комисия от дневния ред в следващите месеци.

Срещнах се и с комисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкевичус, с който обсъдих предстоящата тежката задача за усилена работа по закриване на множеството наказателни процедури в областта на околната среда срещу България. Комисар Синкевичус посочи, че е необходима политическа воля и правителствени ангажименти за изпълнение на високите стандарти на политиката на ЕС за околна среда, за да се създаде и по-добро настояще за нашите граждани. Уверих комисаря в новия курс за политика за нулева толерантност към корупцията и за пълна ангажираност и отдаденост за постигането на високо качество на околната среда в България.

Получих поздравления от колеги министри от редица европейски държави, а с министрите на: Германия – Щефи Ламке; Франция – Барбара Помпили и Австрия – Лионор Гивислъ проведохме двустранни срещи.

В следобедната сесия министрите обсъдихме новият Регламент за батериите и отпадъците от батерии и Стратегията на ЕС за почвите.