Skip to content

Владислав Панев: Българският фондов пазар е в началото на нов бум

Владислав Панев: Може би не сте забелязали, но българският фондов пазар е в началото на нов бум. 10 пъти презаписване на емисията на HR Капитал, фонд за рисково инвестиране в нови компании. Платени 3 милиона лева, основно от физически лица, цената за 2 дни скочи от 4.48 на 6.05 лева

Фирмата за дронове “Дронамикс” набра близо 6 млн лева в началото на декември. В проспекта й пише, че “компанията разработва транспортен автономен дрон с товароносимост 350 кг., който да обслужва определени въздушни линии, например София – Франкфурт или Париж – Франкфурт”.

Алтерко се листва успешно на борсата във Франкфурт и постигна оценка от 500 милиона. Очакваме много други да последват. Някои от тях ще се провалят, други обаче ще бъдат българските шампиони. Създава се динамична среда, в която хората и фондовете със свободни пари търсят потенциално успешни проекти, за да се предпазят от инфлацията. Това е знак за бърз растеж на цялата икономика.

Оборотите на борсата още са много ниски. Много хляб имаме да изядем, докато доближим Полша или Румъния. Но тенденцията е добра, а знаем, че няма успешна държава без развит капиталов пазар. Мястото, където гладните за пари проекти срещат свободните за инвестиране пари. Това е средата, която е позволила да станат успешни много от водещите технологични компании в света. Ако няма такава, само можем да мечтаем за български такива.

На пръв поглед това няма общо с новото правителство. За мен причина е и, че забравяме за ерата Борисов. Когато фирмите ги беше страх да се показват, за да не станат мишена на регулаторите, прокуратурата и администрацията. Да не ги откраднат. Оживлението на фондовия пазар означава, че този страх вече изчезва.