Борислав Сандов взе участие в специалната сесия за отбелязване на 50-ата годишнина от създаването на Програмата на ООН по околна среда в Найроби, Кения

През вчерашния ден министър Борислав Сандов взе участие в специалната сесия за отбелязване на 50-ата годишнина от създаването на Програмата на ООН по околна среда (ЮНЕП на 50) в Найроби, Кения.


В обръщението си в рамките на Специалната сесия той акцентира върху значението на науката за провеждането на политики, които ще допринесат за зелена трансформация и изпълнение на Целите за устойчиво развитие. Именно приносът и водещата роля на Програмата на ООН за околна среда са от огромно значение за осигуряването на научна информация за провеждане на амбициозни, спешни и колективни действия от всички заинтересовани страни.


В рамките на Лидерския диалог Борислав Сандов изрази мнение, че климатичните промени имат своите социални и икономически последствия, но липсата на действия ще доведе до заплащане на по-висока цена в бъдеще. Вицепремиерът сподели и своя опит като млад екоактивист, както и призова младите лидери да бъдат по-активни политически. Той добави, че решенията по отношение на климата изискват ангажиране не само на министрите на околната среда, но и на останалите министри, парламента, институциите, гражданското общество и бизнеса.


Един от най-големите успехи на срещата беше приемането на Резолюция за международен правно обвързващ инструмент относно замърсяването с пластмаси. Ще се учреди междуправителствен комитет за преговори с мандат за договаряне на правно обвързващо глобално споразумение за справяне със замърсяването с пластмаси, включително микропластмаси, което да обхваща пълния жизнен цикъл на пластмасите.


Министерската декларация от Петата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда, политическата декларация от “ЮНЕП на 50”, приетите резолюции и решения може да видите тук: https://bit.ly/3CoMaPI

В заключителната част на “ЮНЕП на 50” Европейският съюз и неговите държави членки осъдиха остро нападенията на Руската федерация над ядрени обекти на Украйна. Тези атаки създават потенциален риск от радиационно замърсяване, което заплашва както здравето, така и околната среда. ЕС и неговите държави членки призоваха за незабавно прекратяване на военните действия и придържане на Руската федерация към Резолюцията на ООН “Агресията срещу Украйна“.