В Гълъбово Борислав Сандов даде началото на проект с мерки за адаптация към промените в климата

Борислав Сандов: В Гълъбово дадох началото на проект с мерки за адаптация към промените в климата, тъй като те вече са тук и ние трябва да се адаптираме към тях. Екстремните прояви на времето стават все по-ощетяващи и науката е категорична – ще имаме повече наводнения, засушавания, пожари. Но ако се научим да се пазим и използваме решения, базирани на природата, можем да се справим – защото природата е минавала през различни катаклизми и е успявала да еволюира. Ние трябва да направим същото. Подкрепям такива проекти с идеята да дадат началото на цялостен процес в България, който да е осъзнат и да води до развитие, а не само до предотвратяване на щети.

Проект „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ е насочен към по-ефективни действия за справяне с последствията от климатичните промени, включително за редуциране на емисиите на парникови газове и при екстремни климатични събития. В Гълъбово и Горна Оряховица ще се постави покривна фотоволтаична система върху сградите на двете общини. В Стамболово се организира залесяване на общински терени за смекчаване и адаптация към климатичните промени в областта на биоразнообразието и екосистемите.

Заедно с Камила Лангсхолт – съветник сектор „Околна среда“ и „Енергетика“ в офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), и кметовете на общините Гълъбово – Николай Колев, и Горна Оряховица – Добромир Добрев обявихме началото на проекта.

Трите общини са белите лястовици – първопроходците, които показват добрите примери. Смятам, че и други общини могат да бъдат подкрепени по този механизъм в бъдеще. Националната стратегия за адаптация към климатичните промени е останала по-скоро на хартия, тъй като не е имала ясен план и финансова подкрепа.