Сравнителен анализ между Националните планове за възстановяване и устойчивост на България, Латвия, Португалия и Словакия дава насоки за “позеленяване” на българския план

Експерти на Зелено движение в партньорство с фондация “Блулинк” разработиха три сравнителни анализи между Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България  (като част от стълб “Зелена България”, версия от 16.04.2021 г.) и НПВУ на три държави-членки на Европейския съюз. Анализите съдържат добри практики, проекти и интервенции в областите “Енергетика и климат”, “Кръгова и биоикономика” и “Земеделие и води”, включени в НПВУ на Латвия, Португалия и Словакия. За допълнителна илюстрация в сектора “Енергетика и климат” са включени и добри практики от НПВУ на Румъния (версия от 26.06.2021 г.). Тези национални политики могат да послужат при актуализацията на българския НПВУ в трите тематични направления. 

Анализите са изготвени в рамките на проект “Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в България“ (Fostering Public Debate on Green Recovery and Resilience Process in Bulgaria). Стратегическа цел на проекта е да допринесе за подобряване на диалога с различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко засегнати от изпълнението на НПВУ. Проектът се осъществява от Зелената европейска фондация (Green European Foundation) в сътрудничество с фондация „Блулинк“ и с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Пълните сравнителни анализи можете да прочетете тук: