Кауза: НЕ на домашното насилие

В следствие на Ковид епидемията в България наблюдаваме зачестили случаи на домашно насилие. Фаталните случаи са 17 само за тази година. По-голямата част от жертвите на домашно насилие са жени, но потърпевши са също много деца и мъже. Недопустимо е, че научаваме за тях от публикации в медиите – официална статистика от страна на държавните ни институции не се води.

Липсват ефективни мерки, които да противодействат на агресията, липсва и политическа воля за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, по-известна като Истанбулската конвенция. Всичко това създава предпоставки да живеем в реалност, в която всеки е потенциално застрашен и всеки може да бъде системно малтретиран психически и физически и това се толерира.

Ние в Зелено движение смятаме, че, независимо от всичко, никой не заслужава да е обект на подобен тип агресия, независимо от непознат или от неговите собствени близки. Това, за което ще работим в следващия парламент, е оформянето на всеобхватна политика за превенция и подпомагане на жертвите на домашно насилие, както и за повишаването на осведомеността на обществото относно спешната нужда от предприемане на действия.