Кауза: Зелени градове

Градовете в България растат, а зелените площи намаляват. За сметка на това останалите паркове често са и зле поддържани. Необходимо е това да се промени и поддръжката на площите да стане качествена.

Общинските ни съветници от години обясняват на колегите си защо на новите булеварди и улици трябва задължително да има дървета, защо при нови квартали трябва да има планирани паркове и градинки или защо там, където няма канализация, не трябва да се допуска ново застрояване. Мнозинството просто не може или не иска да разбере.

Има и въпроси от местно значение, които трябва да се решат на национално ниво, като обвързване на данъка върху МПС със замърсяването на въздуха или въвеждането на депозитна система за пластмасовите бутилки.

Имаме нужда от силно представителство на местно и национално ниво, за да работим за зелени градове, които да са удобни и чисти.