Излезе новият доклад на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC)

Министър Борислав Сандов:

Тази седмица излезе новият доклад на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC). Основното послание в него е, че времето за действие изтича, защото:

– Дори да са в ход всички мерки срещу въглеродните емисии, поети до 2019, светът до края на века ще се затопли с 3,2°C, а ефектите от това ще са катастрофални;
– Глобалните инвестиции за един нисковъглероден свят са факт, но те са 6 пъти по-малко от необходимото за задържане на температурата до 1,5°C;
– Емисиите не спират да растат, а на последното десетилетие се падат 17% от целия СО2 изхвърлен в последните близо два века.

В доклада има и добри новини:
– Цените на енергията от възобновяеми източници падат драстично. Токът от слънце е с 85% по-евтин, от вятър с 55%, а батериите са поевтинели с 85% през последното десетилетие.
– Фотоволтаичните мощности по света са се увеличили с 10 пъти, а електромобилите – 100 пъти.

Подобряват се и регулациите срещу въглеродните емисии по света, включително и в България. Това е ускорило ръста на нисковъглеродни технологии и инфраструктура, на енергийната ефективност, на кръговата икономика и е ограничило обезлесяването. За да спре покачването на въглеродните емисии, глобалната общност трябва:
– Да достигне пик в парниковите емисии още в следващите 3 години.
– До 2050-та да елиминира 95% от въглищата, 60% от петрола и 45% от потреблението на газ спрямо нивата от 2019.
– Да намали с 60% емисиите от транспорта.
– Да приведе ускорени практики по опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите, почвите и земеделските земи.

Необходима е бърза, задълбочена и незабавна промяна в начина, по който използваме енергията и ресурсите. Преориентиране на икономиката, промяна в работата на институциите, на бизнеса, на местните общности.

Икономическият просперитет и благоденствието на българското общество в следващите години ще са в пряка зависимост от готовността ни да действаме бързо и решително в посока към зелена трансформация. Агресивната политика на Русия и поддържаната целенасочено с години енергийна зависимост на страната ни още по-категорично затвърдиха необходимостта от промяна. България е способна да поеме по пътя към зелена трансформация и дори да бъде инициатор на тези процеси в региона. Справянето с климатичната криза и постигането на енергийна независимост ще бъдат източник на редица социални и икономически ползи за страната ни. Повече по темата можете да прочетете тук: https://www.moew.government.bg/…/do-2030-g-svetut…/

Пълният доклад може да бъде намерен тук: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=WFSP-aoqzU4&t=2s