Има ли двоен стандарт при отчитането на въглеродни емисии от ТЕЦ-овете?

Народните представители Владислав Панев и Зорница за Перник / Зорница Стратиева зададоха въпрос към министъра на околната среда, относно дейността на фирмата Джи Ем Ай верифай, станала известна миналото лято като фирмата, която изчислява, че ТЕЦ-овете на Ковачки отделят с десетки проценти по-малко въглеродни емисии в атмосферата.

Това ги прави конкурентни при високите цени на тока. Затова и Брикел в Гълъбово все още работи без никакви екологични стандарти, а ТЕЦ Марица 3 отново започна да пуши и обгазява Димитровград за ужас на неговите жители.

Vladislav Panev: “Въпросът ни е дали Изпълнителна агенция по околна среда е проверявала сертифициращата фирма и ако да – какви са резултатите. Ако не – възнамерява ли да започне проверка. Съответно дали ще налага санкции ако са налице изкривяване на данните за въглеродните емисии.

ТЕЦ на Ковачки пушат като за последно и без адекватни сероочистки, просто защото им е икономически изгодно. А местните РИОСВ най-много налагат глоби на стойността на печалбата за 1 час работа. Спирането на работата им без нормални очистващи инсталации няма да се отрази по никакъв начин на цената на тока. Те и без това са сред най-скъпите. Единственото, което ще се промени е качеството на въздуха в Димитровград, Бобов дол и Дупница, Перник, Гълъбово.

Прегледах счетоводните отчети на Джи Ем Ай верифай в Търговския регистър. Фирмата е с отрицателен собствен капитал от половин милион лева и натрупани задължения за 2 милиона. Така че дори и да бъде санкционирана, няма да има пари да си плати глобата. Отделно нейн адвокат е и адвоката на Брикел и ТЕЦ Марица 3. Затворен цикъл. Твоя фирма смята колко да плащаш за въглеродни емисии. Когато става въпрос за десетки милиони, едни 30% нагоре или надолу правят огромна разлика.”

Повече за Джи Ем Ай верифай вижте тук: https://bit.ly/3Gyzje