Борислав Сандов забрани всякаква дейност в кариерите над Белащица

Борислав Сандов: “Днес в края на деня отидох на място при протестиращите срещу двете каменни кариери край пловдивското село Белащица. По-рано днес те бяха блокирали пътя към една от кариерите там и спряха над 20 камиона, натоварени с инертни материали.

Два екипа на РИОСВ – Пловдив проверяваха на място кариерите над селото след сигнали, че те продължават да работят въпреки изтеклите концесионни договори. Проверяващите се срещнаха с представители и на двете кариери и направиха пълен обход на находище „Белащица – юг“. Не се установи извършване на добивна дейност и тежкотоварна техника по вътрешнокариерните пътища. Последната добивна дейност е осъществявана в периода от 30 декември 2021 до 3 февруари 2022 г.

При проверката експертите установиха, че на терен – собственост на един от концесионерите, разположен извън концесията, има производствена база, чийто оператор е трето дружество. Производствената база разполага с трошачно-сортировъчна инсталация, която към момента работи и извършва първична преработка на складиран добит материал. Натрошеният каменен материал се товари на камиони, които днес бяха блокирани от протестиращи на изхода на пътя между селата Белащица и Гълъбово. Според представената в базата справка, 48 транспортни средства са напуснали базата днес.

Дружеството наемател на производствената база не е провеждало процедура по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) в РИОСВ – Пловдив и не е известно дали фирмата има разрешение от РДНСК или от кмета на общината да извършва дейността си. Затова инспекцията спира работата на производствената база с предписание да се проведе процедура по оценка на въздействието върху околната среда по ЗООС.

Проверките на инспекторите от РИОСВ – Пловдив ще продължат и утре.”