Малка победа за гражданското общество и обществения интерес

На 12.03.2024 г. ВАС излезе с решение, че делото заведено от съпредседателите на местната организация на Зелено движение в Благоевград Наталия Димитрова и Владимир Милушев и други граждански активисти от Благоевград, срещу решение на РИОСВ Благоевград, че инвестиционно предложение за строителство на хотелски комплекс и жилищни сгради на територията на кортовете на Благоевград не се нуждае от еко оценка, следва да се върне за ново разглеждане от друг състав на Административен съд Благоевград.

Основното заключение на ВАС е, че не е направена точна преценка каква част от инвестиционното предложение попада в заливаемата зона на р. Благоевградска Бистрица.

Решението не е окончателно, но е малка победа за гражданското общество и обществения интерес в Благоевград, т.к. касае не само защита на околната среда, но и човешкото здраве, изразено в забрана на строителство в зони с висок риск от наводнения.