Народният представител Даниела Божинова в защита на земеделските земи

Д-р Даниела Божинова, народен представител от МИР Бургас, предизвика с парламентарни въпроси в 49-ия парламент публично оповестяване на няколко  хиляди решения за земеделски имоти,които са били приети от Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните. 

Земеделските земи у нас намаляват заради процеса на урбанизация, макар урбанизирането им да се допуска само по изключение. Разрешенията за промяна на предназначението се вземат от Комисията за земеделските земи към МЗХ за площи над 50 дка и съответно от областните комисии  – за по-малки площи.

За да има публичност и обществото да знае как се опазват земеделските земи, през 2011 г. с промяна в Закона за опазване на земеделските земи беше създадено задължение за Министерството на земеделието да обявява решенията на земеделските комисии  на своя уебсайт и на уебстраниците на областните дирекции „Земеделие“.

„Общественият достъп до информация относно земеделските земи е от особена важност, тъй като земята се счита за благо от най-висш порядък, основно национално богатство. Така я определя българската Конституция. Държавата е длъжна  да осигури публичност и приоритетна закрила за обработваемите земи за земеделски цели“, коментира д-р Даниела Божинова, „За съжаление институциите не са особено стриктни в изпълнението на това задължение.“

До задаването на въпроса от народния представител, на сайта на МЗХ бяха обявени единствено решенията, взети след 2016 г. След въпроса на д-р Божинова Министерството на земеделието и храните публикува на своя уебсайт общо 138 протокола, съдържащи няколко хиляди решения, взети в периода 2011-2016 г., а след втори нейн въпрос предостави и решенията от 2001 до 2011 г.

Какви са практическите последици от обявяването на липсващите решения за промяна на предназначението на земеделски земи в цялата страна, постигнато чрез парламентарен контрол?

Най-напред, тази информация е нужна за актуализиране на статута на имотите в Кадастъра, за да бъде той прецизен, а оттам и разпоредителните действия с тях. Следва да се знае, че ако не бъде реализирано строителство в определен срок на земеделски земи с променено предназначение, техният земеделски статут трябва да бъде възстановен в Кадастъра.

Могат да се предприемат и конкретни действия за възстановяване на конкретни земеделски земи и биоразнообразието, както направиха от гражданска инициатива „Зелени закони“. Те използваха публикуваните решения на уебсайта на МЗХ, за да намерят данни за урбанизиране на земеделски заменки в зона „Камчийски пясъци“. Организацията заведе дело срещу Община Долни Чифлик, че не е направила необходимото за възстановяване на статута на земеделски земи. В резултат на тези действия беше ускорено възстановяването на защитена местност „Камчийски пясъци“.

В защита на земеделските земи д-р Даниела Божинова предприе допълнително законодателни инициативи за запазване на пасищата от засилващия се натиск на фотоволтаични паркове. Тя организира Кръгла маса с участници от двата сектора на стопанството – енергетиката и животновъдството, за да се оценят проблемите и  да се потърсят законодателни решения. В Бургаски избирателен район д-р Божинова се застъпва за решаването на казуса с огромната фотоволтаична централа от почти 8300 дка в община Средец, която се проектира да заеме голяма част от землището но с. Дюлево. Проектът се посреща на нож от местните фермери, които ще бъдат лишени от пасища за своите стада, както и най-общо от местните  хора, които се страхуват от  промяна на микроклимата, от загрозяване на пейзажа и др.

„Не може фотоволтаичните централи да изтласкат животновъдите от пасищата, това не е зелено. Това поставя под риск продоволствената ни сигурност, а и ще допринесе за допълнително обезлюдяване на малките населени места. Следва да се намери устойчиво решение на проблема в следващия парламент“, убедена е д-р Даниела Божинова, като депутат и кандидат за народен представител в 50-о Народно събрание.